Infraestructuras y planificación territorial

N infraestructuras

Azpiegituretako eta Lurralde Plangintzako jarduketak

  • Klima Aldaketara moldatzeko neurri berriak definitzea Nafarroako hiriguneetan eta gune eraikietan.
  • Klima Aldaketa integratzea paisaia eta lurralde plangintza kudeatzeko tresnetan
  • Azpiegitura publikoak Klima Aldaketara moldatzeko politika koordinatu bat definitzea.

LIFE NAdaptak hobetu eginen du Nafarroako azpiegituren eta lurralde plangintzaren kudeaketa moldagarria, hirigunearen eta landagunearen birsorkuntza energetikoa sustatuz eta azpiegituren eta paisaien kalteberatasuna aztertuz.


Espero diren emaitzak

1

Paisaiaren eta Klima Aldaketaren gaikako gida, eta "Klima Aldaketaren aurreko moldagarritasuna" integratzea paisaiari buruzko dokumentu eta azterlan teknikoetan.

2

Klima Aldaketaren aurreko kalteberatasuna eta moldatze neurriak aztertzea gune eraikietan.

3

Eraikin publikoak moldatzeko Kudeaketa Plataforma.

4

Kudeaketa eredu berritzaileen ibilbide orria, hirigune eta landagune eraikiak moldatzeko.

5

Puntu kalteberen GIS mapa eta garraio azpiegituretan inbertsioak egiteko ekintza plana.

6

Klima Aldaketara moldatzeko eta birsorkuntza energetikorako pilotuak.

7

Ikasitako lezioak biltzea etorkizuneko hirigintza planetarako.

Ekintza zehatzak


C6.1 EKINTZA

Paisaiaren kudeaketa moldagarria.

Ikusi gehiago

C6.2 EKINTZA

Gune eraikia Klima Aldaketara moldatzea.

Ikusi gehiago

C6.3 EKINTZA

Ondare publiko eraikia Klima Aldaketara moldatzea.

Ikusi gehiago

C6.4 EKINTZA

Bizitegi parke publikoa Klima Aldaketara moldatzeko pilotua.

Ikusi gehiago

C6.5 EKINTZA

Kudeaketa eredu berritzaileen ibilbide orria, hiriguneak eta landaguneak Klima Aldaketara moldatzeko.

Ikusi gehiago

C6.6 EKINTZA

Garraioan funtsezkoak diren eta Klima Aldaketaren mehatxua jasan dezaketen azpiegituren kalteberatasunak aztertzea.

Ikusi gehiago

C6.7 EKINTZA

Ekipamendu publikoa Klima Aldaketara moldatzeko pilotua.

Ikusi gehiago

C6.8 EKINTZA

Hiriguneen birsorkuntza energetikorako pilotua.

Ikusi gehiago

C6.9 EKINTZA

Landaguneen birsorkuntza energetikorako pilotua.

Ikusi gehiago

C6.10 EKINTZA

Ekonomia Jardueren Arlo Kalteberen birsorkuntza energetikorako pilotua.

Ikusi gehiago

C6.11 EKINTZA

Klima Aldaketaren eszenatokiak berrikustea gune eraikietan.

Ikusi gehiago