Acción C6.2

C6.2

Gune eraikia Klima Aldaketara moldatzea.

Gune eraikiek Klima Aldaketaren aurrean duten kalteberatasuna eta moldatze neurriak aztertuz, moldatze hori lurralde plangintzan integratzeko mekanismoak zehaztuko dira, hainbat eskalatan.


C6.2

Ekintzaren mapa

Mapa 1