Acción C6.5

C6.5

Hiriguneak eta landaguneak.

Kudeaketa eredurik eta jardunbiderik egokienen diagnostikoa eginen da Nafarroako hirigune eta landagune eraikiak moldatzeko, eta Klima Aldaketara moldatzeko eredu berritzaileen ibilbide orri bat eginen da.


C6.5