Acción C6.5

C6.5

Hiriguneak eta landaguneak.

Kudeaketa eredurik eta jardunbiderik egokienen diagnostikoa eginen da Nafarroako hirigune eta landagune eraikiak moldatzeko, eta Klima Aldaketara moldatzeko eredu berritzaileen ibilbide orri bat eginen da.


C6.5

Emaitzak

09/12/2021

Egoitza-parkearen diagnostiko-mapa. Irizpide klimatikoak, eraikuntzakoak eta sozioekonomikoak.

Web tresna erabilgarria da birgaitze-proiektuen garapenean parte hartzen duten erakunde eta organismo guztientzat, publikoak zein pribatuak izan, Nafarroako bizitegi-parkearen premien ikuspegi objektiboa eskaintzen baitu. Aukera emango du eremu kalteberak detektatzeko, esku hartzeko eremuak lehenesteko, zein kudeaketa-eredu ezarriko den zehazteko (publikoa, pribatua, publiko-pribatua) eta, hala dagokionean, erabili beharreko laguntza publikoen eskema zehazteko.

 https://www.arcgis.com/apps/dashboards/c42ce9177a9e4c999eaf5ebd17a2ad24