Bosques

N bosques

Basoetako jarduketak

Basoak kudeatzeko eredu berriak definitzea, balio ekologikoari eusteko eta Klima Aldaketaren aurrean kaltebera diren basoak emankorrago egiteko.

LIFE NAdaptak hobetu eginen du baso kalteberen erresilientzia Klima Aldaketaren aurrean, eta basoen kudeaketa jasangarria sustatuko du, neurri moldagarriak sartuz basoen antolamendu eta kudeaketa planetan.


Espero diren emaitzak

1

Gune kalteberen kartografia.

2

Hobekien moldaturiko espezie autoktonoen hazitegiak identifikatzea.

3

Nekazaritza eta basozaintza mediterraneoen balio ekologikoa hobetzea, arriskuak murriztuz: kudeaketa gidak, toki erakundeekin lan egiteko protokoloak, jabe pribatuekiko akordioak.

4

Moldatze neurriak sartzea basoak antolatzeko planetan.

5

Basogintza gidak doitzea, eta emankortasuna eta erresilientzia hobetzen duen basogintza aplikatzea.

6

Gaztainondoa eremu atlantikoan ordezko espezie izateko aukera aztertzea.

Ekintza zehatzak


C3.1 EKINTZA

Baso sistema kalteberak identifikatzea eta kartografiatzea, lehentasunak ezartzeko. Kalteberatasun ereduak.

Ikusi gehiago

C3.2 EKINTZA

Ingurumenera moldatutako espezie autoktonoen hazitegiak hautatzea.

Ikusi gehiago

C3.3 EKINTZA

Nekazaritza eta basozaintza mediterraneoak kudeatzeko eredu integralak aztertzea, haien balio ekologikoa areagotzeko eta arriskuak minimizatzeko.

Ikusi gehiago

C3.4 EKINTZA

Baso sistema bakoitzari kudeaketa neurri moldagarriak gehitzeko planifikazio tresnak aztertzea.

Ikusi gehiago

C3.5 EKINTZA

Basoak hazteko ereduak garatzea eta aplikatzea Klima Aldaketaren eszenatoki desberdinetan, baso masen emankortasunean gertatutako aldaketak ebaluatzeko.

Ikusi gehiago

Artikuluak/prentsa-oharrak

OPEN DAYS: Jornadas de presentación de resultados del proyecto LIFE-IP NAdapta-CC

Joan esteka