Agricultura y Ganadería

N agricultura

Nekazaritza eta Abeltzaintzako jarduketak

  • Agrosistemak Klima Aldaketara moldatzeko gaitasuna hobetzea, estrategia berritzaileak baliatuz hainbat arlotan: lurzoruaren erabilera, landare-materiala eta ureztapena.
  • Alerta sistemak jartzea izurriteen eta gorantz doazen gaixotasunen aurrean.
  • Suteen arriskua gutxitzea basoko artzaintza kudeatuz.

LIFE NAdaptak hobetu eginen du nekazaritza eta abeltzaintza Klima Aldaketaren aurrean moldatzeko kudeaketa Nafarroan, teknika berritzaileak baliatuz hainbat arlotan: lurzorua, gorantz doazen izurri eta gaixotasunak, larreak, landare-materiala eta ureztapena.


Espero diren emaitzak

1

Lurzoruaren kudeaketa erresilienterako planak, Klima Aldaketaren aurrean agrosistemen moldagarritasuna optimizatzeko, lurzorua erabiltzeko estrategien bidez, eremuaren edo ustiaketa motaren arabera.

2

Eskuliburuak: kontrolatutako ureztapen defizitarioa 8 laborantzatan, eta ureztapen kolektiboa eszenatoki defizitarioetan.

3

Hobekien moldatutako landare materiala: kontsultarako tresna informatikoa, barietateen gida eta tokiko barietateak hazteko teknikak, eta balio natural handiko tokiko hazien kontserbazioa.

4

Klima Aldaketarekin lotuta gorantz doazen izurri eta gaixotasunen arriskua gehitzea INTIA-GNko Abisu eta Alerten Estazioan, izurriak monitorizatzea tranpa automatikoen bidez eta Izurrien Kudeaketa Integraturako protokolo berriak.

5

Basoko artzaintzaren gida, alderdi mediterraneoko suteen kontra.

Ekintza zehatzak


C4.1 EKINTZA

Agrosistemak Klima Aldaketara moldatzeko optimizazioa, lurzorua, materia organikoa eta laborantza kudeatzeko estrategien bidez.

Ikusi gehiago

C4.2 EKINTZA

Klima Aldaketara moldatzea nekazaritzako ura kudeatuz.

Ikusi gehiago

C4.3 EKINTZA

Landare materiala Klima Aldaketara moldatzea.

Ikusi gehiago

C4.4 EKINTZA

Alerta Sistema izurrien eta gorantz doazen gaixotasunen aurrean.

Ikusi gehiago

C4.5 EKINTZA

Klima Aldaketak eragin dituen eta gorantz doazen animalien gaixotasunetara moldatzea.

Ikusi gehiago

C4.6 EKINTZA

Suteen kontrako borroka, basoko artzaintza, larreak eta aziendak kudeatuz. Ikusi gehiago.

Ikusi gehiago