Agua

N agua

Uraren arloko jarduketak

Eskaria kudeatzea, kontuan hartuz Klima Aldaketaren ondorioz aldatu egin dela ur baliabideen erabilgarritasuna, eta jarduketa plan bat ezartzea hobeki erantzun ahal izateko klima aldaketak muturrera eraman dituen gertaera meteorologikoei.

LIFE NAdaptak hobetu eginen du uraren kudeaketa moldagarria Nafarroan, uholde eta lehorteen eragina murriztu, eta hondakin urak tratatzeko instalazioak prestatuko ditu ingurumen larrialdietarako.


Espero diren emaitzak

1

Tratamendu instalazioak eta hondakin uren sareak hornitzea, ibilguen gaineko eragina saihesteko, klima aldaketak areagotu egin dituen gertaera meteorologikoen aurrean.

2

Hirietan drainatze sistema jasangarriak ezartzea.

3

Tokiko autobabes planak eta alerta goiztiarreko sistemak uholdeen aurrean.

4

Ibaiak leheneratzeko proiektuak, uholdeen eragina murrizteko.

5

Ur baliabideen erabilgarritasuna ebaluatzea, plan sektorialak moldatzeko.

Ekintza zehatzak


C2.1 EKINTZA

Hondakin urak tratatzeko instalazioetan gerta litezkeen ingurumen larrialdien aurrean alerta sistema goiztiar bat garatzea.

Ikusi gehiago

C2.2 EKINTZA

Saneamendu Sistemen Gainezkatzeen jarraipen sare bat garatzea, eta ingurumenaren gaineko eraginaren diagnostikoa.

Ikusi gehiago

C2.3 EKINTZA

Hirietako estolda sareak moldatzea, drainatze sistema jasangarriak ezarriz.

Ikusi gehiago

C2.4 EKINTZA

Uholde arriskuez abisatzeko plataforma informatikoa, eta alerta automatikoen sorrera.

Ikusi gehiago

C2.5 EKINTZA

Uholdeetarako autobabes planak sustatzea toki erakundeetan.

Ikusi gehiago

C2.6 EKINTZA

Ibaialdea leheneratzeko aurreproiektuak/proiektuak idaztea, kontserbazio estrategia moduan eta uholdeen eragina murrizteko.

Ikusi gehiago

C2.7 EKINTZA

Klima Aldaketaren eta eskariaren ondorioz dauden ur baliabideak ebaluatzea. Eskaria kudeatzeko plana (hornidura, ureztapena, etab.).

Ikusi gehiago

Artikuluak/prentsa-oharrak

Avances del LIFE-IP NAdapta-CC: El cambio climático amenaza con una reducción de los recursos hídricos y aumento de sequías conforme avance el siglo en Navarra

Joan esteka

Los medios de comunicación se hacen eco de la recomendación lanzada por LIFE-IP NAdapta-CC sobre el estudio de evaluación de los recursos hídricos

Joan esteka

LIFE-IP NAdapta-CC recomienda revisar la planificación del consumo de agua en la agricultura y en el abastecimiento urbano e industrial

Joan esteka

Avances del LIFE-IP NAdapta-CC: El cambio climático amenaza con una reducción de los recursos hídricos y aumento de sequías conforme avance el siglo en Navarra

Joan esteka

Tafalla ya tiene su plan de emergencias ante inundaciones gracias a LIFE-IP NAdapta-CC

Joan esteka

Presentación del Plan de Emergencias Municipal ante el riesgo de inundaciones del Ayuntamiento de Tafalla enmarcado dentro del proyecto LIFE-IP NAdapta-CC

Joan esteka