C6.7 Ekintza

C6.7

Ekipamendu publikoa Klima Aldaketara moldatzeko pilotua.

Eraikita dagoen ondare publikoa Klima-Aldaketara egokitzeko C6.3 ekintzan esku hartzeko protokoloa aplikatzeko erakuste-ekintza. Protokolo horrek metodologia kontrastatzea eta haren erreplikazioa sustatzea ahalbidetuko du, eta Energia-komunitateen kasuan zentratuko da.

Ikusirik energia-komunitateekiko gero eta interes handiagoa dagoela, eta horiek Nafarroan, Espainian eta Europan maila estrategikoan sustatzeko beharra dagoela, egokitzat eta koherentetzat jo da ekimen hori LIFE-IP NAdapta-CCrekin lotzea, eta C.6.7 ekintzaren bidez bultzada ematea. Horrela, eraikin eta espazio publikoak erabiltzen dira gizarte-berrikuntzaren bidez KAri egokitzeko eta arintzeko erronka komun hori lortzeko.

Eraikin eta espazio publikoak egokitu egiten dira, herritarrari zerbitzu gehigarri bat eskainiz eta lankidetza publiko-pribatua bultzatuz. Horrela, herritarrak KAren aurkako borrokan mobilizatzea eta sentsibilizatzea lortzen da. Gainera, gizarte-berrikuntzako kasu guztiz errepikagarria da, KAren aldeko borrokaren aldekoa (proiektuaren E.3 ekintza), eta proiektu berrien eta aukera berrien sorburua izan daiteke (C.7.2 ekintza). 

Komunitate energetikoen Benchmarking-eko C6.7.1 entregagaiaren bidez, Espainiako energia-komunitateen adibideak aztertzen dira, bakoitzaren ezaugarri nagusiak eta aurkitutako zailtasunak identifikatuz. Gure herrialdean bertan ezarritako komunitateak aukeratu dira, estatuko arau-esparru beraren barruan baitaude; izan ere, Europako zuzentarauen transposizioa modu desberdinean egiten da herrialde bakoitzean. Gainera, Espainian, zehazki, arau-garapen desberdinak ere egon daitezke, energia-komunitateak erregistratzen diren autonomia-erkidegoaren arabera. 

C6.7.2 entregagarriaren bidez, Nafarroan energia-erkidego bat eratzeko lege-gida bat aurkezten da, Nafarroan energia-erkidego bat garatzeko eman beharreko urratsak identifikatzen dituena: forma juridiko jakin batean eratzen denetik, energia-komunitateak bere zerbitzuak emateko eta administrazio-izapideak egiteko egin ditzakeen jarduketetaraino. Kooperatiba forma juridikoa duen energia-erkidego baten estatutu juridikoen eredu bat barne hartzen du, Nafarroan eratu daitezkeen hurrengo energia-komunitateentzat gida gisa balio dezan.

Garraldargi energia-komunitatearen proiektu teknikoari eta haren bideragarritasun-azterketari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero:   yloreai@nasuvinsa.es   (Nasuvinsako ekintzaren garapenaren arduradun teknikoa).


Emaitzak

27/09/2021

Merkatu-azterketa eta energia-komunitateak

19/05/2022

Nafarroan energia-erkidego bat eratzeko lege-gida

20/02/2023

 

2016-2022 bitartean Nafarroako Gobernuaren eraikinetan egindako energia-arloko jarduketen txostena