Todos los resultados

Emaitza guztiak

Eduki publikatzailea

Jarraipena - Emaitzak C1.1

2023/03/31

Cuadro de mando de indicadores actualizado - Marzo 2023

2022/09/16

Adierazleen aginte-taula eguneratua - 2022ko iraila

2021/01/25

Adierazleen aginte koadroa.

2021/01/25

Klima-aldaketak Nafarroan dituen ondorioen jarraipen-adierazleen hub-a 

Ura - Emaitzak C2.3

2021/12/31

Monitoring report on run off rainwater (Volume/flow pattern (before and after) and Pollution bioretention.

SUDen tratatutako jariatze-uraren jarraipen-txostena: sistemaren sarrera- eta irteera-hidrogramak eta polutogramak

2023/03/01

Recomendaciones Básicas de Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en Navarra

Ura - Emaitzak C2.4

2018/05/01

Plataforma informatikoa garatu ahal izateko behar den informazio hidrometeorologikoa ebaluatzea.

2018/01/01

Informazio hidrometeorologikoa duten erakundeekiko harremanak, hura eskuratzeko (SAIH Ebro, MAPAMA, INTIA, AEMET, CHC, URA, EUSKALMET).

2019/05/01

Datuak denbora errealean eskuratzen hastea (Meteonavarra, CHE)

Ura - Emaitzak C2.5

2018/03/31

Uholdeak kudeatzeko udal-planak lehenestea.

2022/02/15

Tokiko erakundeetan uholdeen aurrean autobabeserako planak sustatzea - Laburpen-txostena

2019/11/19

Lizarrako uholdeetarako larrialdi-planadiptikoa, kartografia eta bere BOLA app-a.

 

2019/12/11

Falcesko uholdeetarako larrialdi-plana, diptikoa, kartografia eta bere RIADA app-a.

2019/11/26

Caparrosoko uholdeetarako larrialdi-plana, diptikoa, kartografia eta bere AVENIDA app-a.

2019/12/18

Funesko uholdeetarako larrialdi-plana, diptikoa, kartografia eta bere RIADA app-a.

2021/10/07

 Azagrako uholdeetarako larrialdi-plana, diptikoa.

2021/03/29

Lodosako uholdeetarako larrialdi-plana, diptikoa.

2021/07/01

Tafallako uholdeetarako larrialdi-plana diptikoa, kartografia eta bere URA app-a.

2021/10/28

Arguedasko uholdeetarako larrialdi-plana, diptikoa, kartografia eta bere INUNDACIONES app-a.

2021/11/09

Berako uholdeetarako larrialdi-plana, diptikoa, kartografia eta bere HOLDEAK app-a.

2021/10/05

Corteseko uholdeetarako larrialdi-plana, diptikoa, kartografia eta bere TROMBA app-a.

2021/11/23

Etxalarreko uholdeetarako larrialdi-plana, diptikoa, kartografia eta bere UHOLDEAK app-a.

2021/10/26

Leitzako uholdeetarako larrialdi-plana, diptikoa. 

2021/10/14

Doneztebeko uholdeetarako larrialdi-plana eta bere IZOKIN app-a.

2021/10/21

San Adrianeko uholdeetarako larrialdi-plana eta bere INUNDACION app-a.

 

2021/10/19

Erriberriko uholdeetarako larrialdi-plana, diptikoa, kartografia eta bere RIADA app-a.

2021/11/16

Tuterako uholdeetarako larrialdi-plana, diptikoa, kartografia eta bere RIADA app-a.

2021/11/11

Otsagabiako uholdeetarako larrialdi-plana, diptikoa,, kartografía eta bere IBAIA app.

2021/12/16

Lesakako uholdeetarako larrialdi-plana, díiptikoa, kartografía eta bere URRABA app-a.

Ura - Emaitzak C2.7

2021/07/01

Klima-aldaketaren egoeretatik eratorritako baliabide hidrikoak ebaluatzeko azterlana, IPCCren (Klima Aldaketari buruzko Adituen Gobernu arteko Taldea) Bosgarren Ebaluazio-Txostenaren ereduetan oinarrituta.

A dokumentua. Egungo joerak

2021/07/01

Klima-aldaketaren egoeretatik eratorritako baliabide hidrikoak ebaluatzeko azterlana, IPCCren (Klima Aldaketari buruzko Adituen Gobernu arteko Taldea) Bosgarren Ebaluazio-Txostenaren ereduetan oinarrituta.
B dokumentua. Klima-aldaketaren ereduak

2021/07/01

Klima-aldaketaren egoeretatik eratorritako baliabide hidrikoak ebaluatzeko azterlana, IPCCren (Klima Aldaketari buruzko Adituen Gobernu arteko Taldea) Bosgarren Ebaluazio-Txostenaren ereduetan oinarrituta.

C dokumentua. Baliabide hidrikoen ebaluazioa

2021/07/01

Klima-aldaketaren egoeretatik eratorritako baliabide hidrikoak ebaluatzeko azterlana, IPCCren (Klima Aldaketari buruzko Adituen Gobernu arteko Taldea) bosgarren ebaluazio-txostenaren ereduetan oinarrituta.
D dokumentua. Sintesi dokumentua

Basoak - Emaitzak C3.1

2019/05/31

Baso-masen baso-ahuleziaren mapa klima-aldaketaren aurrean IDENAn eskuragarri

2019/07/23

Nafarroako erregaitasunaren mapa

2019/12/31

Nafarroako Sare Fitosanitariorako (REFINA) ezarritako lurzatiak

Basoak - Emaitzak C3.3

2022/05/16

Mediterraneoko nekazaritza- eta basogintza-sistemetan baso-kudeaketa moldagarria egiteko gidak

Basoak - Emaitzak C3.4

2023/08/07

Nafarroako Baso Antolamenduen Geodatabasea: Web bisore honek Nafarroako Baso Administrazioak onartutako baso-plangintzako tresnen datu-base geografiko bat bistaratzeko aukera ematen du

2023/06/07

Eskualde Planetarako Emaitza Kartografikoen Jardunaldiaren aurkezpenak

Nekazaritza eta abeltzaintza - Emaitzak C4.1

2021/12/31

Nafarroako lurzoruen diagnostikoa

2020/12/31

Nafarroako lurzoruen diagnostikoa (aurreko bertsioa)

Nekazaritza eta abeltzaintza - Emaitzak C4.2

2019/03/15

Ureztatze-gida – presio txikia

Nekazaritza eta abeltzaintza - Emaitzak C4.3

2020/09/01

Nafarroako bertako barazki barietateen gida

2022/03/23

New sheets of Local Varieties Guide (Nuevas hojas de la Guía de variedades locales hortícolas de Navarra)

2021/12/23

Hobekien egokitutako landare-materiala identifikatzeko tresna

Nekazaritza eta abeltzaintza - Emaitzak C4.4

2021/05/31

Abisuen eta GIP saiakuntzen estazioa

2022/02/03

GIP abisuen eta saiakuntzen estazioa

Nekazaritza eta abeltzaintza - Emaitzak C4.5

2018/12/21

Abeltzaintzan gaixotasun berriak transmititzen dituzten intsektu bektoreak eta jarduera-protokoloak (1. fasea)

2021/02/01

Abeltzaintzan gaixotasun berriak transmititzen dituzten intsektu bektoreak eta jarduera-protokoloak (2. fasea)

2022/12/31

Insectos vectores transmisores de nuevas enfermedades en ganadería y protocolos de actuación (Fase 2 - Año 2022).

Osasuna - Emaitzak C5.1

2018/12/01

Tenperatura Handiegiaren Prebentzio Planaren Ebaluazioa Nafarroan, 2018. Agiriak.

2019/01/01

Klima Aldaketak osasunean dituen ondorioei buruzko bibliografia berrikustea. Agiriak.

2020/12/31

C5.1 emaitza. Gehiegizko tenperatura plana 2019 eta 2020.pdf

2022/12/31

Plan de actuaciones preventivas por exceso de temperatura en Navarra 2021 y 2022.

Osasuna - Emaitzak C5.2

2019/01/01

Txostena: Langileen osasuna eta neurri moldagarriak, Klima Aldaketarekin loturik. 2018. urtea.

2020/12/31

Langileen osasunaren bilakaerari buruzko txostena klima-aldaketari dagokionez (2019-2020)

Osasuna - Emaitzak C5.3

2019/04/01

Airearen kalitateak osasunean dituen ondorioak ebaluatzeko metodologia eta tresnak

2020/12/31

Airearen kutsadurak eta ingurumen-tenperaturaren igoerak Nafarroako biztanleriaren osasunean duten eraginaren ebaluazioa 2014-2018

2023/03/15

Proposal Plan for the prevention of effects on health in the event of episodes of ambient air pollution (Versión 2).

Osasuna - Emaitzak C5.4

2019/01/01

Gorantz doan Campylobacter agentea zaintzeari buruzko emaitzen txostena, 2018.

2020/12/31

Sortzen ari diren arriskuak eta jarraipen- eta egokitzapen-neurriak ezartzea (2019-2020)

2022/12/31

Riesgos emergentes e implementación de medidas de seguimiento y adaptación (2021-2022)

Osasuna - Emaitzak C5.5

2019/01/01

Eltxo tigrearen Zainketa Planeko emaitzen txostena. 2018

2020/12/31

Gaixotasunak transmititzen dituzten bektore inbaditzaileak zaintzeko planaren emaitzen txostena 2019 eta 2020

2020/12/31

Kalteberatasunaren analisia eta Zaintza Plana (2019 eta 2020ko gaixotasunak transmititzen dituzten bektore inbaditzaileak zaintzeko planaren emaitzen txostenaren ERANSKINA)

2022/12/31

Informe de resultados del plan de vigilancia de vectores invasores transmisores de enfermedades 2021 y 2022

Osasuna - Emaitzak C5.6

2018/12/01

Kontrol polinikoaren txostena, 2018

2019/03/01

Analisi polinikoaren prozedura normalizatuaren txostena. Agiriak

2020/12/31

Polenari eta bere urteko egutegiari buruzko informazioa hiru eremu klimatikotan (2019 eta 2020 urteak)

2022/12/31

Información sobre el polen y su calendario anual en tres áreas climáticas (Años 2021 y 2022)

Azpiegiturak eta lurralde antolamendua - Emaitzak C6.1

2020/03/18

Paisaiaren eta klima-aldaketaren Gida Tematikoa (2021eko martxotik aurrera eskuragarri dagoen bertsio eguneratua, AdapteCCaren proiekzioetan egindako azken aldaketekin eta 2019an behatutako datuekin)

2019/01/01

Paisaiaren eta klima-aldaketaren Gida Tematikoaren laburpen exekutiboa

2023/03/07

Guía Temática de Paisaje y cambio climático (versión actualizada disponible a partir de marzo 2021 con los últimos cambios introducidos en las proyecciones de AdapteCCa y los datos observados a 2019). Amenaza y exposición al cambio climático. Evolución de los ámbitos paisajisticos navarros. 

2023/03/07

Guía Temática de Paisaje y cambio climático (versión actualizada disponible a partir de marzo 2021 con los últimos cambios introducidos en las proyecciones de AdapteCCa y los datos observados a 2019). Riesgo frente al cambio climático. Evolución y gestión
adaptativa de los elementos testigo del paisaje navarro.

Azpiegiturak eta lurralde antolamendua - Emaitzak C6.2

2021/06/26

Klima-aldakortasunaren azterketa (bertsio eguneratua 2021eko ekainean, AdapteCCaren proiekzioetan egindako azken aldaketekin eta 2019an ikusitako datuekin)

2021/06/25

Eskuragarri dago LIFE-IP NAdapta-CC (C.6 ekintza) proiektuaren "Egokitzapena ezartzeko proposamenak. Nafarroako lege-esparruetan egin beharreko aldaketak" dokumentua.

Lurralde-eredu egokitu eta erresiliente baterantz aurrera egiteko, beharrezkoa da klima-aldaketaren egokitzapena eta arintzea politika publiko helduekin integratzea, hala nola lurralde-plangintzarekin eta hirigintza-plangintzarekin, bokazio argia baitu lurralde bakoitzean beste sektore-politika batzuen hedapen koordinatua eta eragile pribatuen jarduera artikulatzeko.

 

 

Testuinguru horretan, txosten honek (LIFE-IP NAdapta-CC proiektuaren 05eko entregagaia, 6.2 ekintza) esparru analitiko bat iradokitzen du klima-aldaketa Nafarroako lurralde-antolamenduko eta hirigintza-plangintzako tresnetan modu ezin hobean eta eraginkorrean aintzat hartzeko. Hori eskala anitzeko eta egokitzapeneko ikuspegi batetik egiten du, eta Nafarroako Foru Komunitatean klima-aldaketaren arloan berriki sortutako eta eskuragarri dagoen ezagutza zientifikoan oinarrituta.

2021/03/31

Arkitektura, hirigintza eta klima aldaketaren gida (2021eko martxoko bertsioa, eguneratu da AdapteCCa proiekzioekin eta 2019ko datuekin) (Gaztelaniaz)

2020/03/13

Klima aldakortasunaren ikerketa laburpena (Bertsio eguneratuta 2021eko martxoan AdapteCCa proiekzioekin eta 2019ko datuekin)

2020/01/31

Arkitektura, hirigintza eta klima aldaketaren gida laburpena (Bertsio eguneratuta 2021eko martxoan AdapteCCa proiekzioekin eta 2019ko datuekin)

Azpiegiturak eta lurralde antolamendua - Emaitzak C6.3

2021/12/14

2020-2023AN NAFARROAKO GOBERNUAREN KLIMA-ALDAKETARA EGOKITZEKO ETA ONDARE PUBLIKOAREN ENERGIA-ERAGINKORTASUNA HOBETZEKO EKINTZA-PLANA DISEINATZEA

Azpiegiturak eta lurralde antolamendua - Emaitzak C6.5

2021/12/09

Egoitza-parkearen diagnostiko-mapa. Irizpide klimatikoak, eraikuntzakoak eta sozioekonomikoak.

Web tresna erabilgarria da birgaitze-proiektuen garapenean parte hartzen duten erakunde eta organismo guztientzat, publikoak zein pribatuak izan, Nafarroako bizitegi-parkearen premien ikuspegi objektiboa eskaintzen baitu. Aukera emango du eremu kalteberak detektatzeko, esku hartzeko eremuak lehenesteko, zein kudeaketa-eredu ezarriko den zehazteko (publikoa, pribatua, publiko-pribatua) eta, hala dagokionean, erabili beharreko laguntza publikoen eskema zehazteko.

 https://www.arcgis.com/apps/dashboards/c42ce9177a9e4c999eaf5ebd17a2ad24

Azpiegiturak eta lurralde antolamendua - Emaitzak C6.7

2021/09/27

Merkatu-azterketa eta energia-komunitateak

2022/05/19

Nafarroan energia-erkidego bat eratzeko lege-gida

2023/02/20

Informe de Actuaciones en materia energética realizadas en los edificios de Gobierno de Navarra durante el periodo 2016-2022