C5.4 Ekintza

C5.4

Klima Aldaketaren ondorioz gorantz doazen arriskuak hobeki zaintzea.

Teknika analitikoek eta prozedurek erakutsiko digute gorantz doazen arriskuek zenbateraino eragiten dieten elikagaiei, edo edateko eta bainatzeko urari.


C5.4 Ekintza

Ekintzaren mapa

Emaitzak

01/01/2019

Gorantz doan Campylobacter agentea zaintzeari buruzko emaitzen txostena, 2018.

31/12/2020

Sortzen ari diren arriskuak eta jarraipen- eta egokitzapen-neurriak ezartzea (2019-2020)

31/12/2022

Riesgos emergentes e implementación de medidas de seguimiento y adaptación (2021-2022)

31/12/2024

Riesgos emergentes e implementación de medidas de seguimiento y adaptación (2023-2024)