C5.1 Ekintza

C5.1

Zaintza eta informazio sistema berriak garatzea, Klima Aldaketak giza osasunean dituen ondorioak aztertzeko.

Tenperatura handiegiak giza osasunean dituen ondorioak saihesteko jarduketa plan bat eginen da Nafarroako hiru eremu isoklimatikoentzat, zaintzeko eta datuak erregistratzeko tresnak hobetuz.


C5.1 Ekintza

Ekintzaren mapa

Emaitzak

01/12/2018

Tenperatura Handiegiaren Prebentzio Planaren Ebaluazioa Nafarroan, 2018. Agiriak.

01/01/2019

Klima Aldaketak osasunean dituen ondorioei buruzko bibliografia berrikustea. Agiriak.

31/12/2020

C5.1 emaitza. Gehiegizko tenperatura plana 2019 eta 2020.pdf

31/12/2022

Gehiegizko tenperaturagatiko prebentzio-jarduketen plana Nafarroan 2021ean eta 2022an.

31/12/2024

Gehiegizko tenperaturagatiko prebentzio-jarduketen plana Nafarroan 2023an eta 2024an.