Acción C5.2

C5.2

Lan baldintzak eta Klima Aldaketaren ondorioak zaintzea, bai eta muturreko tenperaturen ondorioak ere langileen osasunean.

Tenperatura handiegiaren mende egon daitezkeen langileak identifikatu eta osasun arretari buruzko datuak bilduko dira, prebentzio neurrien bidez minimizatu ahal izateko beroak eragindako estres termikoaren arriskua langileen artean.


Acción C5.2

Ekintzaren mapa

Emaitzak

01/01/2019

Txostena: Langileen osasuna eta neurri moldagarriak, Klima Aldaketarekin loturik. 2018. urtea.

31/12/2020

Langileen osasunaren bilakaerari buruzko txostena klima-aldaketari dagokionez (2019-2020)

31/12/2024

Informe de la evolución de la salud de la población trabajadora en relación con el cambio climático (2021-2022)