Accion C3.4

C3.4

Baso sistema bakoitzari kudeaketa neurri moldagarriak gehitzeko planifikazio tresnak aztertzea.

Basoen planifikazioak eta antolaketak neurri moldagarriak baldin baditu, indartu eginen da baso ekosistemen moldagarritasuna, banaka eta masa mailan, Klima Aldaketaren arriskuak gutxituz.


C3.4