C3.2 Ekintza

C3.2

Ingurumenera moldatutako espezie autoktonoen hazitegiak hautatzea.

Teorian Klima Aldaketara hobeki moldatutako hazitegi berriak identifikatuz eta espezie lehenetsien haziak ex situ zainduz, material genetiko erresilientea egonen da gure basoak etorkizunean zaintzeko eta leheneratzeko. 


C3.2