Acción C2.7

C2.7

Klima Aldaketaren eta eskariaren ondorioz dauden ur baliabideak ebaluatzea. Eskaria kudeatzeko plana (hornidura, ureztapena, etab.).

Klima Aldaketak ur baliabideen eskuragarritasunean dituen eraginak ebaluatu ostean, baldintza hidrologiko berrietara moldatuko dira eskualdeko plan estrategikoak, Uraren Esparru Zuzentarauko helburuak ere betez.


C2.7