AGORA KLINa

AGORA KLINA. Parte hartzeko foroa

Zer da AGORA KLINA?

Klima Aldaketaren eraginen berri izan, haren ondorioak ezagutu eta Klima Aldaketari aurre egiteko ekimenetan parte hartu nahi duten Nafarroako erakunde eta pertsona orok osatzen dute AGORA KLINA foroa. Klima Aldaketari buruzko gaietan jakintsu direlako gonbidaturiko adituak ere plataformako kide dira.

AGORA KLINa aholku emailea eta partizipatiboa da. Bere proposamenak eta akordioak aintzat hartuko dira, lotesleak izan gabe.

Hasiera batean 8 lantalde ditu, kontuan hartuz Klima Aldaketaren Ibilbide Orriaren (KLINA) eta LIFE NAdapta proiektuaren egiturak: Tokiko Ekintza, Energia, Mugikortasuna, Nekazaritza eta Abeltzaintza, Basoak, Osasuna, Ura eta Hiriak Berroneratzea.

Eskuliburu honetan duzu AGORA KLINa buruzko informazio gehiago.

Nola parte hartu AGORA KLINAn?

Ekonomiako eta gizarteko sektore guztiak daude AGORA KLINAn parte hartzeko gonbidatuta. Horretarako, erakunde bakoitzak fitxa hau bete dezake, eta zenbat taldetan inskribatu hainbeste ordezkari izenda ditzake.

Kontaktua

Koordinatzailea: Rafa Alday.
AGORA KLINAko lantaldea: InfoKlina@navarra.es

Bloque Botones Agora KLINa