Eduki publikatzailea

Zangoza Klima eta Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana (KEIEP) osoko bilkuran onartu duen eskualdeko bosgarren udala da

Kaseda, Petilla Aragoi, Xabier eta Ezprogirekin bat egin du Udalak, eta plan hori onartzeko beharrezko urratsa eman du. KEIEP bateratua da, Zangozako Eskualdeko hamaika udalerrirentzat.

07-09-2022


Zangozako Udalak Klima eta Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana (KEIEP) onartu du osoko bilkuran, eta Kaseda, Petilla Aragoi, Xabier eta Ezprogiren ondoren, eskualdean egiten duen bosgarren udaletxean bihurtu da.

Zangozako Eskualdeko KEIEP izeneko KEIEP bateratua onartzeko beharrezko urratsa izan da hori. Izan ere, plan hau elkarrekin prestatu da 11 udalerritarako, ‘Zangozako Eskualdeko Klimaren eta Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Plan Bateratua (KEIEP) egiteko Lankidetza Hitzarmena’-ren bidez, eta, horretarako, udal-ordezkariek eta herritarrek parte hartu dute, tailer eta galdetegien bidez.

Helburu hori lortzeko, Nafarroako udalak tokiko ekintza klimatikoko plan batzuk edo Klima eta Energia Iraunkorrerako Plana (KEIEP) egiten ari dira NASUVINSA-Lursareak lagunduta. NASUVINSA-Lursareak lan teknikoak eta herritarren parte-hartzea zuzendu ditu, Udalekin eta Tokiko Ekintza Taldeekin koordinatuta.

Dokumentuak, laburbilduta, udalerri bakoitzaren diagnostiko bat, 34 neurriko proposamen bat (8 jarduera-ildotan banatuta) eta monitorizazio- eta ebaluazio-sistema bat biltzen ditu. Horrez gain, neurrien proposamenari ekin ahal izateko finantzaketa-iturriei buruzko eranskinak, bi urteko erreferentziazko kontsumoen eta isurien inbentarioak (2005 eta 2019), klima-aldaketaren aurreko kalteberatasunari eta arriskuei buruzko fitxak eta laguntzarako beste agiri tekniko batzuk jasotzen ditu.

Zangozako Udalak bat egin zuen Alkatetzen Itunaren ekimenarekin, udalbatzak 2019ko otsailaren 26an hartutako erabakiaren bidez. Ekimen horren bidez, eta LIFE-IP NAdapta-CC proiektuak % 100ean finantzatuta, tokiko gobernuek bat egiten dute berotegi-efektuko gasak murrizteko helburuekin, eta ikuspegi komuna hartzen dute klima-aldaketa arintzeko eta horretara egokitzeko, bai eta pobrezia energetikoa ere.

Konpromisoa bere lurraldean berotegi-efektuko gasen isurketak gutxienez % 40 murriztean datza hemendik 2030era, bereziki energia-eraginkortasuna hobetuz eta energia-iturri berriztagarriak gehiago erabiliz; eta bere erresilientzia handitzean, klima-aldaketaren ondorioetara egokituz.

Zortzi jarduera-ildo

Ekintza-planak zortzi jarduera-ildo ditu, eta lerro bakoitzak, aldi berean, ekintza batzuk eta horietako bakoitza azaltzen laguntzen duen deskribapen-fitxa bat ditu. Horrela, jarduera-ildo guztiak landu dira, 34 ekintzarekin, baina, horrez gain, ekintza batzuk lehenetsi dira Ekintza Planaren gako gisa:

 • Arintze 3 ekintza:

  • Autokontsumoa eta tokiko energia-komunitateak sustatzea iturri berriztagarrien bidez.

  • Ibilgailu elektrikoa bultzatzea.

  • Hiri-hondakinen eta lorategiko hondakinen zati organikoaren komunitateko konpostajea sustatzea.

 • Egokitzapen 3 ekintza:

  • Hirigintzako plangintza eta eraikuntzako araudia berrikustean klima-aldaketa arintzeko eta klima-aldaketara egokitzeko irizpideak txertatzea.

  • Suteen Plan Integrala tokiko eskalan egokitu eta zabaltzea

  • Drainatze Jasangarriko Hiri Sistemak (SUDS) inplementatzea.

 • Energia-pobreziari aurre egiteko ekintza bat: familien egoeraren azterketa, energia-kalteberatasuneko egoeran daudenak zehazteko.

Udal horiek dagoeneko ari dira gai horrekin lotutako jarduerak egiten, kasu askotan Agenda 21eko edo 2030eko Tokiko Ekintza Planekin lerrokatuta. Beharrezkoa ikusten dute neurri espezifikoak lantzea, hala nola: beren udal-eraikinetan eguzki-plakak instalatzea; erabiltzen ez diren zentral hidroelektrikoak berrikustea eta/edo udal-ordenantzak egitea eguzki-plakak instalatu ahal izateko; ibilgailu elektrikoen karga-puntuak instalatzea erabilera publikorako (Esa eta Zangoza), zirkulazio-zergak jaistea; konpostontziak instalatzea (Zangozako Eskualdeko Mankomunitatea); Suteen Plan Integral autonomikotik datozen ekintzak babestea eta bultzatzea, eta eskumena duen eskualdeko administrazioarekin koordinazioa izatea, jarduketak tokiko errealitatera egokitzeko; uholdeen ondorio kaltegarriak prebenitzea; eta hiri-azaleko euri-uraren atxikipena areagotzea.

Suteei dagokienez, KEIEP bateratu honetan kudeatzeko eta ezagutzeko Nafarroako Gobernuarekiko koordinazioa landu beharreko gaia izan zen, eta, ildo horretan, urratsak egiten ari dira inguru horretan sute osteko berreskurapenerako, berriki LIFE-IP NAdapta-CC -k jakinarazi duen bezala.

KEIEP Udalbatzak onartu ondoren, Kasedako, Petilla Aragoiko, Xabiergo, Ezprogiko eta Zangozako Udalek badute beren ibilbide-orria, datozen urteetan beren ekintza klimatikoa hedatu ahal izateko.