Eduki publikatzailea

‘Klima-aldakortasunaren azterketa’-k tenperaturen goranzko joera, izozte egunen jaitsiera, eta bero-boladen eta udako lehorteen magnitudearen eta maiztasunaren igoera Nafarroan berretsi du

Lanak Nafarroako udalerrien sailkapen klimatikoa ere ezartzen du, Eraikuntzako Kode Teknikoak (EKT) ezarritako irizpideen arabera, eta ‘Nafarroako ingurune eraikiaren egokitzapen-kudeaketa’ LIFE-IP NAdapta-CCren C6.2 ekintzaren parte da.

25-03-2022


NASUVINSAk LIFE-IP NAdapta-CCren esparruan TECNALIAren laguntza teknikoarekin egindako ‘Klima-aldakortasunaren azterketa’-k, duela gutxi aurkeztu eta analisi oso bat dena, tenperaturen goranzko joera, izozte-egunen murrizketa, bero-boladen eta udako lehorteen magnitudea eta maiztasuna egiaztatu ditu. Horrekin batera, muturreko fenomeno meteorologikoen (euri-jasak edo lehorteak, besteak beste) hazkundea ere nabari da ikerketan, nahiz eta urteko batez besteko prezipitazioak bere horretan mantendu. Gainera, lanak Nafarroako udalerrien sailkapen klimatikoa ezartzen du Eraikuntzako Kode Teknikoak (EKT) ezarritako irizpideen arabera.

 

Ondorio horiek, alde batetik, berresten dute klima-aldaketak moldaketak eragingo dituela Nafarroako udalerriak EKTan ezartzen diren zona klimatikoei atxikitzean; eta, bestetik, eraikuntza-sektorean etorkizunean aldaketak egiteko beharrak ulertzen laguntzen dute, klima-aldaketara egokitzeko neurriak zehaztu, ebaluatu eta ezartzeko.

Eraikuntzaren Kode Teknikoa (EKT) da eraikinek bete behar dituzten eskakizunak ezartzen dituen arau-esparrua, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legean (EAL) ezarritako segurtasun- eta bizigarritasun-baldintza oinarrizkoei dagokienez. Kode horrek Espainiako lurraldea zona klimatikotan banatzen du, eraikinen energia-kontsumoa mugatzeko eskakizunak zehazte aldera, kokatuta dagoen herriko klima-eremuaren eta aurreikusitako erabileraren arabera.

EKTren jarraibideen arabera, lan egiten den zona klimatikoa zehaztu ondoren, eremu horretarako baldintzak bete beharko dira eraikuntzaren ezaugarriak kalkulatzeko, eraginkortasun energetikoaren arloko eskakizunak betetzeko.

Zona klimatikoak Nafarroarako EKTaren arabera

Eraikuntzako Kode Teknikoko zona klimatikoak ‘klimaren larritasuna’ren kalkuluaren arabera zehazten dira, bat negurako eta beste bat udarako. Emaitzak tarteen arabera sailkatzen dira

 

Horrela, neguan bost tarte zehazten dira, eta udan lau. Neguko bost tarteak (A, B, C, D eta E) udako laurekin (1, 2, 3 eta 4) konbinatuz gero, hogei eremu desberdin lortzen dira, eta A da eremu epelena eta E hotzena. Udako zonifikaziorako tarteetan, 1 eremua uda leunago bati dagokio, eta 4 beroenari.

Aldaketa udalerrien sailkapen klimatikoan

Egindako analisi klimatikoek bi aldi historiko bereizten dituzte: iraganeko klima (1961-1990, EKTrekiko aztertu gabea) eta oraingo klima (1991-2019). Etorkizunerako bi aldi ezarri dira, dagozkien klimekin: lehena 2021-2050 artekoa, HCCN-KLINA ibilbide-orriaren horizontearekin bat datorrena, eta bigarrena 2051 eta 2080 bitartekoa.

Horrela, Iruña, 2021-2050 aldian, neguko larritasunerako ‘D’ eremu klimatikoari atxikitzetik 'C’ eremura pasatuko litzateke. Inguru horretan, gaur egun, Santander edo A Coruña hiriak daude, biak kostaldeko hiriak direlarik. Udari dagokionez, Iruña egungo 1 eremutik 2 eremura igaroko litzateke 2051-2080 aldian, eta 3 eremura, berriz, aldi horretako azken hamarkadan, non Bartzelona eta Granada bezalako hiriak, hurrenez hurren, aurkitzen diren.

Aurreikuspen horiek betetzen badira, Nafarroako hegoaldean eta iparraldean 2051-2080 aldirako, adibidez, gaur egun Cadiz edo Malaga bezalako probintzietan erabiltzen direnen antzeko eraikuntza- eta diseinu-soluzioak hartu beharko lirateke energia-beharrei dagokienez.

Aldi bererako, Foru Komunitatearen zati handi batek Bartzelonako probintziaren antzeko klima-baldintzak izango lituzke gaur egun, kostalde eta klima mediterraneoa duen probintzia, eraikuntza- eta energia-premia desberdinekin.