Acción C2.7

C2.7

Klima Aldaketaren eta eskariaren ondorioz dauden ur baliabideak ebaluatzea. Eskaria kudeatzeko plana (hornidura, ureztapena, etab.).

Klima Aldaketak ur baliabideen eskuragarritasunean dituen eraginak ebaluatu ostean, baldintza hidrologiko berrietara moldatuko dira eskualdeko plan estrategikoak, Uraren Esparru Zuzentarauko helburuak ere betez.


C2.7

Emaitzak

01/07/2021

Estudio de evaluación de los recursos hídricos derivados de escenarios de cambio climático basados en los modelos del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático).

Documento a. Tendencias Actuales

01/07/2021

Estudio de evaluación de los recursos hídricos derivados de escenarios de cambio climático basados en los modelos del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático).

Documento b. Modelos Cambio Climático

01/07/2021

Estudio de evaluación de los recursos hídricos derivados de escenarios de cambio climático basados en los modelos del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático).

Documento c. Evaluación Recursos Hídricos

01/07/2021

Estudio de evaluación de los recursos hídricos derivados de escenarios de cambio climático basados en los modelos del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático).

Documento d. Documento Síntesis