Acción C2.7

C2.7

Klima Aldaketaren eta eskariaren ondorioz dauden ur baliabideak ebaluatzea. Eskaria kudeatzeko plana (hornidura, ureztapena, etab.).

Klima Aldaketak ur baliabideen eskuragarritasunean dituen eraginak ebaluatu ostean, baldintza hidrologiko berrietara moldatuko dira eskualdeko plan estrategikoak, Uraren Esparru Zuzentarauko helburuak ere betez.


C2.7

Emaitzak

01/07/2021

Klima-aldaketaren egoeretatik eratorritako baliabide hidrikoak ebaluatzeko azterlana, IPCCren (Klima Aldaketari buruzko Adituen Gobernu arteko Taldea) Bosgarren Ebaluazio-Txostenaren ereduetan oinarrituta.

A dokumentua. Egungo joerak

01/07/2021

Klima-aldaketaren egoeretatik eratorritako baliabide hidrikoak ebaluatzeko azterlana, IPCCren (Klima Aldaketari buruzko Adituen Gobernu arteko Taldea) Bosgarren Ebaluazio-Txostenaren ereduetan oinarrituta.
B dokumentua. Klima-aldaketaren ereduak

01/07/2021

Klima-aldaketaren egoeretatik eratorritako baliabide hidrikoak ebaluatzeko azterlana, IPCCren (Klima Aldaketari buruzko Adituen Gobernu arteko Taldea) Bosgarren Ebaluazio-Txostenaren ereduetan oinarrituta.

C dokumentua. Baliabide hidrikoen ebaluazioa

01/07/2021

Klima-aldaketaren egoeretatik eratorritako baliabide hidrikoak ebaluatzeko azterlana, IPCCren (Klima Aldaketari buruzko Adituen Gobernu arteko Taldea) bosgarren ebaluazio-txostenaren ereduetan oinarrituta.
D dokumentua. Sintesi dokumentua