Acción C2.2

C2.2

Saneamendu Sistemen Gainezkatzeen jarraipen sare bat garatzea, eta ingurumenaren gaineko eraginaren diagnostikoa.

Sentsoreen bidez jarraipena eginda eta saneamendu sistemen gainezkabideetan neurri zuzengarriak aplikatuz, euriteak direnean gainezkatzeek kalte gutxiago sortuko dute ibilgu hartzaileetan.


C2.2

Ekintzaren mapa