Eduki publikatzailea

LIFE-IP NAdapta-CCk Sakanako eta Larraun/Leitzaldeko hiri-berroneratze jarduerei buruzko txostena egin du

Txostena bat dator C6.9 ekintzaren entregagaiarekin, eta ekintza horretan Sakana eta Larraun-Leitzaldea eskualdeetan garatutako PIGen laburpena egiten du.

01-03-2023


Nafarroako landa-eremuko udalek klima-aldaketaren ondorioak ezagutzen dituzte, LIFE-IP NAdapta-CC proiektuaren pean garatutako ekintzei esker.

Zehazki, proiektu horren C6.9 ekintzak, C6.5 ekintzan garatutako Ibilbide Orrian deskribatutako jarduera-ildoei jarraitzen dienak, energia birgaitzeko estrategia bat abian jartzea du helburu, Nafarroan eraikitako inguruneen benetako premiei erantzungo dieten politiken bidez, haien ezaugarri fisiko eta sozio-ekonomikoen arabera.

Landa-udalerrietako tokiko eremuak klima-aldaketara egokitzeko azken helburuarekin, Esku-hartze Globaleko hainbat proiektu (PIG) egin dira Foru Komunitateko 5.000 biztanletik beherako hainbat herritan. Zehazki, Sakana eta Larraun/Leitzaldea eskualdeetan.

Horregatik, Nasuvinsa enpresa publikoaren hiri-berroneratze taldea Sakanako eta Larraun-Leitzaldeko udalekin eta herritarrekin ari da lanean. 2022. urtean, hainbat bilera egin dira udalekin, eta aurrez identifikatutako eremu kaltebera bakoitzerako PIGak idatzi dira, LIFE-IP NAdapta-CC proiektuaren C6.5 ekintzan garatutako zaurgarritasun-bisorearen bidez. Ekintza horrek Nafarroako inguruneak beren urrakortasun fisiko, sozial eta ekonomikoaren arabera ezaugarritzeko balio du.

PIG horiek idaztean, hautatutako landa-eremu horietako bizitegi-ingurune horiek klima-aldaketara egokitzeko balizko neurriak aztertu eta proposatzen dira.

PIG batek irtenbide bateratua eskaintzen dio inguruneko energia-berroneratzearen prozesuari, plan zuzentzaile gisa, etorkizunean etxebizitza-blokeak birgaitzeko prozesuak abian jartzea errazteko, klima-aldaketara egokitzeko irizpideekin.

Proiektu bakoitzak udal zerbitzuen eta bizilagunen laguntza izan behar du. Horregatik, PIGak honako dokumentu hauek ditu:

  • Aurretiazko diseinua: justifikazio-memoria, plano arkitektonikoak, eraikinen azterketa energetikoak, aurrekontuak eta bideragarritasun-azterketak, eta proposatutako eraikuntza-irtenbideak.

  • Tokiko eta herritarren parte-hartzea, erabakiak hartuko direla bermatzeko.

 Tipologien azterketa energetikoaren ondorioz, % 59 arteko aurrezpen energetikoak gertatuko direla kalkulatu da.