Eduki publikatzailea

Espainiako Gobernuak Ekonomia Zirkularreko PERTEa onartu du, lehengaien erabileran ekoizpen-sistema eraginkorrago eta iraunkorrago baterako trantsizioa bizkortzeko

LIFE-IP NAdapta-CC ekonomia zirkularraren kontzeptua aplikatzen ari da C4.1 ekintzan, non araztegiko lohiak bezalako hondakinak konpost bihurtzen ari den, zirkulua ongarri gisa erabilitako lehengai berri horrekin itxiz.

31-03-2022


Ministroen Kontseiluak, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak (MITECO) proposatuta, Ekonomia Zirkularra Berreskuratzeko eta Eraldatzeko Proiektu Estrategikoa (PERTE) onartu berri du. Lehengaien erabileran ekoizpen-sistema eraginkorrago eta iraunkorrago baterako trantsizioa bizkortzeko plan bat, Ekonomia Zirkularraren Espainiako Estrategian 2030erako jasotako helburuak betetzeko eta Espainia hondakinen kudeaketan, birziklapenean eta berrerabilpenean nazioarteko erreferente gisa kokatzeko. Ekonomia Zirkularreko PERTEaren helburua da, halaber, industria-sektoreen eta, oro har, enpresaren lehiakortasuna areagotzea, eta herrialdearen autonomia estrategiko handiagoa ziurtatzea, nazioarteko ziurgabetasun handiko testuinguru batean.

PERTEk Espainiako industrian ekonomia zirkularrak aurrera egiteko funtsezko hiru helburuen aldeko apustua egiten du: produktuen ekodiseinua sustatzea, produktu horiek jatorri beretik iraunkorragoak eta konpongarriagoak izan daitezen, hondakinak murriztuz; hondakinen kudeaketa hobetzea, berrerabilpena, birziklapena eta lehengai berreskuratuen txertaketa areagotuko duten tratamendu-planten bidez; eta bi helburuei lotutako digitalizazioa bultzatzea, industria-sarearen lehiakortasuna eta berrikuntza hobetzeko edozein sektoretan.

Helburu horiek lortzeko, PERTEk 492 milioi euroko laguntzak finkatzen ditu, eta 1.200 milioitik gorako baliabideak mobilizatuko ditu aurten hasi eta 2026ra arte egingo diren inbertsio publiko eta pribatuen artean.

 

Zeharkako estrategia

Ekonomia zirkularraren ezaugarri den zeharkako izaera bera dela eta, PERTEren bi ekintza-ildoetako bat produkzio-prozesuetan dago berariaz zuzenduta. Enpresa-eremuan ekonomia zirkularra bultzatzeko laguntza-programa bat du, industria-sarearen lehiakortasuna eta berrikuntza hobetzeko helburuarekin, eta lau kategoriatan banatuko da: lehengai birjinen kontsumoa murriztea; ekodiseinua; hondakinen kudeaketa eta digitalizazioa.

Planean jasotako neurriak Eraldaketa eta Erresilientzia Berreskuratzeko Planaren (PRTR) 12. osagaian sartzen dira nagusiki. Hala ere, haratago doaz eta planaren beste osagai batzuk hartzen dituzte, beste PERTE batzuekin sinergiak sortuz eraikuntzan, nekazaritzan, abeltzaintzan eta arrantzan, kudeaketa hidrikoan, energia eta berriztagarrietan, turismoan edo birkualifikazioan, lanbide-heziketan eta enplegu berdean. Ildo horrek 100 milioi euroko laguntzak aktibatuko ditu enpresentzat lehen deialdi batean, 92 milioi gehiago harreraren eta eskariaren arabera.

Ildo horretan, Espainiako Gobernuak nekazaritzako elikagaien PERTEa onartu zuen joan den otsailean, Nafarroan erreferentea den sektore bat sustatzeko aukera izango dena; eta espero da laster Espainiako uraren sektorea digitalizatzeko PERTEa onartzea.

 

Sektore estrategikoetan zirkulartasuna bultzatzea

Beste jarduera-ildoa, 300 milioi eurorekin finantzatua, gure herrialdean eskema zirkularrak ezartzeko diseinatutako tresna bat da, bereziki jasangarritasun-erronka larriak dituzten hiru industria espezifikotan: ehungintza-modarena, plastikoarena eta energia berriztagarriena.

Hiru sektore horietan bat egiten dute gure herrialdean ezarpen-maila altuak, hazkunde potentzialerako itxaropen handiek, hondakinen bolumen handia sortzeak eta zirkulartasunari bultzada handiagoa emateko beharrak.

 

Ekonomia zirkularra, LIFE-IP NAdapta-CCn presente

Gaur egungo eredu ekonomikoa eredu lineala da, eta 'hartu-fabrikatu-kontsumitu-kanporatu' kontzeptuan oinarritzen da. Eredu hori erasokorra da ingurunearekin, eta, gainera, hornidura-iturriak agortuko ditu, materialak zein energetikoak. Beraz, beharrezkoa da trantsizio-bide bat hastea ekonomia linealetik ekonomia zirkularrera igarotzeko. Ekonomia zirkular horretan, produktuen, materialen eta baliabideen balioa ekonomian mantentzen da ahalik eta denbora luzeenean, eta ahalik eta hondakin gutxien sortzen da.

LIFE-IP NAdapta-CCren barruan, C.4.1 ekintzaren barruan, birziklatzearen bidez eraldatutako hondakin batzuk balio erantsi handiko material berri batean sartzeko lanean ari dira. Zehazki, konpostajearen teknikaren bidez esperimentazioa egiten ari dira, hondakin-uren araztegietako lohiak konpost bihurtzeko, nekazaritzako ongarri gisa erabiltzen den produktu organiko naturala, ongarri kimikoen erabilera ordezkatuz.

Klima-aldaketara egokitzeko neurri horrekin, materia organiko horren zirkulua ixten da, Europar Batasunak ekonomia jasangarria, deskarbonizatua eta baliabide naturalen erabileran eraginkortasun-tasa handiagoekin lortzera bideratutako ahaleginekin bat etorriz.