Eduki publikatzailea

Un estudio en el LIFE-IP NAdapta-CCren esparruan egindako azterlan batek Nafarroako landa-udalerrietako tokiko esparruak klima-aldaketara nola egokitzen diren azaltzen du de LIFE-IP NAdapta-CC expone la adaptación al cambio climático de ámbitos a escala local en municipios rurales de Navarra

LIFE-IP NAdapta-CCk Nafarroako azpiegituren eta lurralde-plangintzaren egokitzapen-kudeaketa hobetzeko lan egiten du, hiri-birgaitzea, hiri-berroneratzea eta hiri- eta landa-ingurunearen energia-eraginkortasuna sustatuz eta azpiegituren eta paisaien urrakortasuna aztertuz.

24-08-2022


Nafarroako landa-eremuko udalek ezagutzen dituzte klima-aldaketaren ondorioak, LIFE-IP NAdapta-CC proiektuaren baitan garatutako ekintzei esker. Zehazki, proiektu honen esparruan, C6.9 ekintza garatzen ari da, Sakana eta Larraun-Leitzaldea eskualdeetan landa-ingurunean klima-aldaketara egokitzeko proiektu pilotu batekin. Lan hori Nasuvinsa enpresa publikoaren hiri-berroneratze taldeak egiten du, udalekin eta herritarrekin batera.

2022ko lehen seihilekoan hainbat bilera egin dira udalekin, esku hartzeko eremu posibleak aztertzeko, aldez aurretik udal-arduradunekin identifikatu direnak, eta lan-lehentasunak ezartzeko.

Eremu horiek guztiak LIFE-IP NAdapta-CC proiektuko C6.5 ekintzan garatutako kalteberatasun-bisorearekin kontrastatu dira. Bisore horrek Nafarroako inguruneak ezaugarritzeko balio du, ahultasun fisiko, sozial eta ekonomikoaren arabera. Horrekin guztiarekin, Esku-hartze Globaleko Proiektuak (PIG) gauzatuko dira udalerri bakoitzean hautatutako eremuetan.

 

Esku-hartze Globaleko Proiektuak

 

Horrela, bada, bost PIG garatuko dira Uharte-Arakil, Arakil, Leitza, Etxarri Aranatz eta Lekunberriko udaletan, eta horiekin batera, ingurune horien birsorkuntza energetikoaren prozesuari irtenbide bat eskainiko zaio, plan zuzentzaile gisa, etxebizitza-blokeak birgaitzeko etorkizuneko prozesuak abian jartzea errazteko, klima-aldaketara egokitzeko irizpideekin, guztira 182 etxebizitzatarako.

Azpimarratu behar da Esku-hartze Globaleko Proiektuaren figura oso ondo baloratu dela 2016an Nafarroako eskualde-politikan sartu zenetik. Bizitegi-multzoen birsorkuntza energetikorako aurreikusitako jarduketak biltzen dituen proiektua da (eraikina baino goragoko eskala), eta ingurune horretan jarduteko ildo nagusiak jasotzen ditu, hura osatzen duen eraikin bakoitzak jarraitu beharreko diseinua eta bertan jasotako eremua barne. Horren bidez, eraikitako parkea birgaitzeko obretan eskala-ekonomiak lortu nahi dira, alderdi homogeneoa eta orekatua, bai eta ingurua biziberrituko duen hiri-berroneratzea sartzeko aukera ere.