Eduki publikatzailea

LIFE-IP NAdapta-CC 2022an hasiko da klima-aldaketaren mehatxupean dauden garraioetan funtsezkoak diren azpiegituren kalteberatasuna aztertzen

Joan den ekainaren 2an, Lurralde Kohesiorako Departamentuak eta Nasuvinsa sozietate publikoak C6.6 ekintza finantzatzeko hitzarmena sinatu zuten; bertan kokatzen da ikerketa hau.

26-08-2022


LIFE-IP NAdapta-CCk klima-aldaketaren mehatxupean dauden garraioetako azpiegituren urrakortasuna aztertuko du, eta 2022a amaitu baino lehen egingo du, proiektu integratuaren C6.6 ekintza finantzatzeko hitzarmena sinatu ondoren. Ekintza honen helburua ‘egokitzapenezko kudeaketaren’ aldagaia Nafarroako errepide-sarea planifikatzeko, kudeatzeko eta mantentzeko tresnetan txertatzea da. Horretarako, puntu kalteberak identifikatzen hasiko da lurralde-antolamenduaren eta klima-aldaketaren ikuspegitik, bai eta esku hartzeko planaren proposamen bat egiten ere.

Ekintza honen bidez, klima-aldaketak kalteberatasun-egoera nagusietan azpiegituretan izango dituen ondorioak (mozketak, uholdeak, harkaitz-jausiak, etab.) definituko dira. Gainera, Nasuvinsako taldeari esker, azpiegitura horien puntu kaltebera nagusiak identifikatuko dira GIS mapa batean. Azkenik, Ekintza Plan batean egin beharreko inbertsio premiazkoenak zehaztuko dira.

Zerbitzuak kontratatzeko pleguaren iragarkia

Uztailaren 6an, “Nafarroako errepide-sareko azpiegiturek klima-aldaketarekiko duten urrakortasunari buruzko mapa eta txostena” egiteko zerbitzuak kontratatzeko lizitazioa iragarri zen Nafarroako Kontratazio Atarian (PLENA).

Txosten horretan jaso beharko dira Nafarroako errepide-sareko klima-aldaketarekiko kalteberak diren puntu kritikoen azterketa (ezpondak, uholdeak, luiziak, hesiak, etab.), jarduketa-lehentasunen identifikazioa eta lehentasunezko inbertsio-plan bat.

Txosten honen helburu nagusia Nafarroako Gobernuaren errepide-sarea klima-aldaketara egokitzeko aukera ematea da, eta egokitzapen-kudeaketa gisa ulertzen da klima-aldaketaren ondorioekin lotutako printzipio orokorrak, irizpideak eta gidalerroak egitea, Nafarroako errepide-sarea eta hura planifikatu, kudeatu eta mantentzeko tresnak maneiatzeko neurri espezifikoak hartzea ahalbidetuko dutenak.

Ur-zikloarekin lotutako beste azpiegitura batzuk aztertzen ari dira LIFE-IP NAdapta-CC proiektuko C3 arloko beste ekintza batzuetan, eta, beraz, egokitzapen-kudeaketako neurriak eta esku hartzeko planak diseinatzeko tresna propioak dituzte. Era berean, trenbidea ere ez da aintzat hartzen, Nafarroako Gobernuak ez baitu eskumenik azpiegitura horretan jarduteko.

 

Eskaintzak aurkezteko epea 2022ko irailaren 9ko 12:00etan amaituko da.