Eduki publikatzailea

Conamak txosten bat argitaratu du non ekonomia zirkularrerako Hondakin eta Lurzoru Kutsatuei buruzko Lege Proiektuaren helburuak betetzeko Espainiako udalerriek dituzten zailtasunak azaltzen diren

LIFE-IP NAdapta-CCk materia organikoaren estrategien kudeaketa aztertzen du, eta konpostatzeko eta eguzki-lehortzeko planta pilotuak jarri ditu martxan, hondakin organikoak tratatzeko eta nekazaritza-ustiategietan ongarri gisa erabiltzeko materia organikoa lortzeko

02-03-2022


Espainian eta Iberoamerikan garapen jasangarria sustatzeko elkarrizketa irekia sustatzen duen irabazi-asmorik gabeko fundazio espainiar independenteak (Conama) berriki argitaratu du ‘Hondakinen kudeaketa. Teknikarien iritzia’ txostena. Ekonomia Zirkularrerako Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko Lege Proiektuaren helburuei buruz udalerriek duten pertzepzioa jasotzen du, une honetan Senatuan izapidetzen ari dena.

 

Ikerketa aitzindari honek Conamako ‘Hondakinen gaikako bilketari buruzko esperientziak’ batzorde teknikoak egindako zundaketa baten emaitzak aztertzen ditu, non Espainiako 220 udalerrik parte hartu duten. Dokumentuan, lehen aldiz, teknikarien iritzia jasotzen da, eta udal-hondakinen kudeaketaren etapetan zeharreko ibilbidea egiten da, araudiak planteatutako helburuen eta herrien beharren arteko aldea agerian utziz.

 

Plangintzaren esparruan, txostenak adierazten du inkestatutako udalerrien % 19k bakarrik duela prebentzio-plan bat, % 25ek kudeaketa integraleko plan bat eta % 5ek ekonomia zirkularreko udal-plan bat. Halaber, nabarmentzekoa da inkestatuen % 93 hondakinen udal-tasa espezifikoa ezartzeko alde dagoela, eragiketen benetako kostua estaltzeko. Praktikan, % 48k adierazi du tasa bat duela, baina tasa horrek ez ditu kostu guztiak estaltzen.

 

Bilketa eta tratamenduari dagokionez, galdetutako udalerrien % 60k hondakin organikoak edo biohondakinak jotzen ditu tratatzeko zailentzat. Lege berriak ezartzen du hondakin horien bilketa bereizia 2022ko ekaina baino lehen jarri beharko dela martxan 5.000 biztanletik gorako udalerrietan, eta 2023ko abendua baino lehen gainerakoetan. Hala ere, parte hartzen duten udalerrien % 45ek uste du ez duela lortuko 2022ko ekaina baino lehen, eta % 34k, 2023a amaitu baino lehen.

 

Azkenik, helburu horiek gainditzeko, inkestan parte hartu duten udalerri gehienen ustez, giza baliabide gehiago (% 80) behar dira planifikatzeko, ezartzeko eta kudeatzeko; bitarteko materialak, hala nola edukiontziak, ibilgailuak eta abar. (% 79); prestakuntza eta gaikuntza (% 66) eta puntu garbien hobekuntza (% 52).

 

 

Ongarri bihurtzen diren hondakin organikoak.

 

Zentzu horretan, LIFE-IP NAdapta-CCk materia organikoaren estrategien kudeaketa aztertzen du C4.1 ekintzan, Tuteran konpostatzeko eta eguzki-lehortzeko planta pilotuak abian jarrita hondakin organikoak tratatzeko, zehazki araztegiko lohiak, nekazaritza-ustiategietan ongarri gisa aplika daitekeen materia organikoa lortzeko.

 

Ondoren, NILSAk hondakina konpost bihurtzeko prozesuaren ondoren lortutako produktu hori INTIAk NUPekin lankidetzan egindako beste entsegu batzuetan erabiltzen ari da, esperimentazio-finken zuzenketa organiko gisa, lurzoruen arloan klima-aldaketara egokitzeko estrategia gisa.