Eduki publikatzailea

MITECOk ingurumenari kalte nabarmenik ez eragiteko printzipioarekin bat datozen jarduerak diseinatzeko eta garatzeko gida argitaratu du

Eskuliburuak klima-aldaketara egokitzearekin zuzenean lotutako gaiak biltzen ditu, eta LIFE-IP NAdapta-CC proiektuak lan handia egiten du horietan.

29-12-2021


Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak (MITECO) Gomendioen gida bat argitaratu du, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plan Nazionalaren (PRTR) betearazpenean inplikatutako administrazioei orientabide izan daitezkeen jarduerak diseinatu eta garatzeko asmoz. Europako Batzordeak berak ekarpenak egin ditu Gidaren prestaketara, oso tresna baliagarritzat jotzen baitu Plana Espainian praktikan jartzeko.

LIFE-IP NAdapta-CCk, proiektu integratua den aldetik, gai-arloez (ekintza horizontalak eta zeharkakoak) haratago doazen beste ekintza batzuetan sakontzen du. Ekintza horietan, estrategia, plan, programa eta abarretan esku hartzea bilatzen da, Nafarroan klima-aldaketa zeharkako ardatz gisa kontuan har dadin. Klima-aldaketara egokitzeari dagokionez, adibidez, LIFE-IP NAdapta-CCk arrisku klimatikoaren ebaluazioak egiten ditu, eta eskualdeko kalteberatasuna eta arrisku klimatikoa ebaluatzen ditu, egokitzeko neurriak identifikatuz, baloratuz eta aplikatuz.

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plan Nazionalaren (PRTR) barruan gauzatzen diren jarduketa guztiek 2020/852 Erregelamenduaren 17. artikuluan (DNSH printzipioa, ingelesezko sigletan) jasotako ingurumen-helburu hauei kalte nabarmenik ez eragiteko printzipioa bete behar dute:

a. Klima-aldaketa arintzea.

b. Klima-aldaketara egokitzea.

c. Ur eta itsas baliabideen erabilera iraunkorra eta babesa.

d. Ekonomia zirkularra.

e. Kutsaduraren prebentzioa eta kontrola.

f. Biodibertsitatea eta ekosistemak babestea eta berreskuratzea.

Betekizun horren garrantzia erabakigarria da. Izan ere, baldintza horiek ez betetzeak jarduera batzuk finantzaezintzat jotzea ekar lezake. Horregatik, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak Gida hau aurkeztu du, PRTRaren jardueren diseinua eta garapena DNSH hasierara egokitzeko gomendioekin.