Eduki publikatzailea

Europako Batzordeak Natura Berriztatzeko Legea proposatu du

Proposamenaren helburua da ekosistemen desagerpena saihestea eta klima-aldaketaren eta biodibertsitatearen galeraren ondorio okerrenak prebenitzea; horregatik, bereziki interesgarria da.

29-07-2022


Joan den ekainaren 22an, Europako Batzordeak hainbat proposamen aitzindari onartu zituen kaltetutako ekosistemak leheneratzeko eta Europa osoan natura berreskuratzeko, nekazaritza-lurrak edo itsasoetatik, basoetara eta hiri-inguruneetara. Batzordeak pestizida kimikoen erabilera eta arriskua % 50 murriztea ere proposatu zuen hemendik 2030era. Biodibertsitateari buruzko eta «Baserritik mahaira» Estrategiei jarraitzeko legegintza-proposamen enblematikoak dira, Europar Batasunean eta mundu osoan elikagaien horniduraren erresilientzia eta segurtasuna bermatzen lagunduko dutenak.

 

Natura berrezartzeko lege-proposamena funtsezko urratsa da ekosistemen desagerpena saihesteko eta klima-aldaketaren eta biodibertsitatearen galeraren ondorio okerrenak prebenitzeko. EBko hezeguneak, ibaiak, basoak, larreak, itsas ekosistemak eta hiri-inguruneak eta bertan dauden espezieak lehengoratzea inbertsio errentagarria eta funtsezkoa egitea da gure elikadura-segurtasunean, klima-aldaketaren aurrean dugun erresilientzian, gure osasunean eta gure ongizatean. Ildo beretik, pestizida kimikoei buruzko arau berriek EBko elikadura-sistemaren ingurumen-aztarna murriztuko dute, herritarren eta nekazaritzako langileen osasuna eta ongizatea babestuko dituzte, eta lurzoruaren kalitatearen narriadurak eta pestizidek eragindako polinizatzaileen galerak eragindako galera ekonomikoak murrizten lagunduko dute.

 

 

Natura Zaharberritzeko Legea, hemendik 2050era bitartean Europako naturari eragindako kalteak konpontzeko.

 

Batzordeak Europako natura leheneratzea, egoera txarrean dauden Europako habitaten % 80 konpontzea eta natura ekosistema guztietara itzultzea proposatzen duen historiako lehen legeria proposatu du, basoetatik eta nekazaritza-lurretatik hasi eta itsasoko, ur gezako eta hiriko ekosistemetaraino. Natura leheneratzeko lege-proposamen honen arabera, estatu kide guztiei helburu juridiko lotesleak erabiliko zaizkie ekosistema desberdinetan natura leheneratzeko, indarrean dagoen legeria osatzeko. Helburua da natura leheneratzeko neurriak gutxienez EBko lehorreko eta itsasoko eremuen % 20ra iristea hemendik 2030era, eta, azkenik, hemendik 2050era leheneratu behar diren ekosistema guztietara zabaltzea.

 

Legeak naturaren leheneratzearen arloan dauden esperientziak garatuko ditu, hala nola birnaturalizazioa, zuhaitzen birlandaketa, hirien ekologizazioa eta azpiegiturak, edo kutsadura ezabatzea natura leheneratzea ahalbidetzeko. Natura lehengoratzea ez da natura babestea, eta ez dakar automatikoki eremu babestu gehiago sortzea. Eremu babestuak ere lehengoratu egin behar dira, egoera gero eta okerragoan daudelako, baina lehengoratutako eremu guztiak ez dira eremu babestuetan suntsitzen. Gehienek ez dute horrelakorik egingo, leheneratzeak ez baitu jarduera ekonomikoa baztertuko. Leheneratzea naturarekin harmonian bizitzea eta ekoiztea da, biodibertsitate handiagoa berreskuratuz leku guztietan, baita jarduera ekonomikoa garatzen den eremuetan ere, hala nola kudeatutako basoetan, nekazaritza-lurretan eta hirietan, adibidez.

Zaharberritzeak gizarteko sektore guztiei eragiten die eta mesede egiten die; prozesu integratzaile batean gauzatu behar da, eta eragin bereziki positiboa du zuzenean izaera osasuntsu baten mende daudenengan, hala nola nekazariengan, basozainengan eta arrantzaleengan. Natura lehengoratzeko inbertsioa 8 eta 38 euro bitartekoa da gastatutako euro bakoitzaren balio ekonomikoan, elikagaien segurtasuna, erresilientzia eta ekosistemen arintzea eta klima eta giza osasuna bermatzen dituzten zerbitzu ekosistemikoei esker. Halaber, gure paisaietan eta eguneroko bizitzan naturak duen presentzia handitzen lagunduko du, osasunerako eta ongizaterako onura frogagarriak eskatuko ditu, bai eta kultura- eta jolas-balioa ere.

 

Natura Zaharberritzeko Legeak leheneratze-helburuak eta -betebeharrak ezarriko ditu lehorreko eta itsasoko ekosistema ugaritan. Karbonoa ezabatzeko eta biltegiratzeko eta hondamendi naturalen eragina prebenitzeko edo murrizteko (uholdeak, adibidez) ahalmen handiena duten ekosistemak izango dira lehentasun nagusiak. Lege berria indarrean dagoen legedian oinarritzen da, baina ekosistema guztiak estaltzen ditu, ez bakarrik habitatei buruzko Zuzentarauak eta Natura 2000 Sareak babestutako eremuak, ekosistema natural eta erdinatural guztiak berreskurapenaren bidean jarriz 2030ean. EBren funtsezko finantzaketa izango du: urte anitzeko finantza-esparru errealak 100.000 milioi euro inguru bideratuko ditu biodibertsitatearen gastura, leheneratzea barne