Eduki publikatzailea

Landa Garapena eta Ingurumenak natura-ondareari eta biodibertsitateari buruzko Foru Legearen proiektua egiteko prozedura hasi du, eta kontsulta publikorako epea apirilaren 11n amaituko da

LIFE-IP NAdapta-CC Foru Komunitateko biodibertsitatea eta natura-ondarea babestearen alde lan egiten du Monitorizazioa, Ura, Basoak eta Nekazaritza eta Abeltzaintza bezalako arloetan lan eginez, ekintza zehatzen eta zeharkako beste batzuen bidez.

24-03-2022


Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak Nafarroako Foru Komunitateko natura ondareari eta biodibertsitateari buruzko foru lege proiektu bat egiteko prozedura hasi du, Nafarroako arau esparrua eguneratzeko eta Biodibertsitate Zerbitzua prozeduraz arduratuko den organoa izendatzeko, Idazkaritza Nagusi Teknikoko Ingurumeneko Araubide Juridikoaren Atalarekin batera. Epea apirilaren 11ra arte egongo da zabalik kontsulta publikoa egiteko, eta ekarpenak serjurma@navarra.es posta elektronikoaren bidez egin daitezke.

Nafarroako biodibertsitatearen kontserbazioari buruzko foru-araubide juridikoa honako hauek osatzen dute: 2/1993 Foru Legea, martxoaren 5ekoa, basa-fauna eta haren habitatak babesteari eta kudeatzeari buruzkoa; 9/1996 Foru Legea, ekainaren 17koa, Nafarroako Naturguneei buruzkoa; eta ondorengo zenbait lege, hala nola 42/2007 Legea, abenduaren 13koa, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzkoa, gerora aldatu zuena 33/2015 Legeak, irailaren 21ekoa, eta hiru urte geroago 7/2018 Legea, uztailaren 20koa.

Egoera horretan, Nafarroako arau-esparrua eguneratu behar da, ikuspegi integral batekin, Nafarroako biodibertsitatea eta natura-ondarea kontserbatzeko araubide juridiko egokia ezartzeko helburuarekin.

Nafarroako Foru Komunitateak 10.391 kilometro karratu ditu, eta aniztasun geomorfologiko, bioklimatiko eta giza barietate handia du. Horren ondorioz, aniztasun biologikoa da eskualdearen ezaugarri nagusietako bat. Biodibertsitate handi hori bere kokapen bereziari zor zaio neurri handi batean, bertan hiru bioeskualde elkartzen baitira: alpetarra, atlantikoa eta mediterraneoa. Nafarroa paisaien mosaiko bat da, 7 unitate biogeografikotan islatzen dena eta fauna eta flora espezie ugari eta askotarikoak dituena. Lehen mailako natura-ondarea da, eta, horren ondorioz, gaur egun, Foru Komunitatearen azaleraren % 35, gutxi gorabehera, babes-araubideren baten barruan dago.

Nafarroan natura-guneen bi sare daude, elkarren artean integratuta: Nafarroako Naturagune Babestuen Sarea; eta Natura 2000 Sarea, biodibertsitate biologikoa kontserbatzeko eremuen Europako sare ekologikoa dena.

 

Biodibertsitatea eta natura-ondarea babestea

LIFE-IP NAdapta-CCk Nafarroako biodibertsitatea eta natura-ondarea babestearen alde lan egiten du hainbat arloen bitartez: Monitorizazioa; Ura (eskaria kudeatuz ur-baliabideen erabilgarritasunaren aldaketak klima-aldaketaren ondoriotzat hartuta, eta klima-aldaketak larriagotutako gertaera meteorologikoen aurrean erantzuna errazteko ekintza-plan bat ezarriz); Nekazaritza eta Abeltzaintza (nekazaritza-sistemek klima-aldaketara egokitzeko duten gaitasuna hobetuz, lurzorua, landare-materiala eta ureztatzeko ura maneiatzeko estrategien bidez; izurriteen eta sortzen ari diren gaixotasunen aurrean alerta-sistemak ezarriz; eta sute-arriskua minimizatuz basalandarismoaren kudeaketaren bidez); eta Basoak (baso-kudeaketako eredu berriak definituz, klima-aldaketarekiko kalteberenak diren eremuen balio ekologikoa kontserbatzeko eta baso-produktibitatea hobetzeko); eta beste ekintza zehatz eta zeharkako batzuen bidez.

Gainera, Paisaia eta Azpiegituren arloan, klima-egoeren aurrean eredu desberdinak aplikatzean oinarrituta, gure paisaiak nola alda daitezkeen jakiteko lanean ari da, makrobioklimen, aldaeren eta pisu bioklimatikoen (termotipoak eta onbrotipoak) kalkuluan oinarrituta, horiek baitira biodibertsitatearen banaketaren baldintzatzaile nagusiak.

Atal honetarako, lanak hainbat gaitan oinarritzen dira. Adibidez, Rivas-Martínezen sailkapen bioklimatikoaren bilakaeran, aldagai klimatikoen aldakuntzaren arabera analisi-aldi bakoitzerako. Horiek 1961-1990 eta 1991-2019 dira. Halaber, IPCCren RCP8.5 agertokitik eratorritako proiekzioetan oinarritzen dira, 2021-2050 eta 2051-2080 aldietarako, klima-aldaketak probabilitate handienarekin eragin handia izan lezakeen paisaiak zeintzuk izan daitezkeen jakin nahian.