Eduki publikatzailea

Landa Garapenak 10 milioi bideratu ditu Nafarroako Ubidearen eremuan ureztatzea ez den beste nekazaritza-ustiategietara

Termino estrategikoetan, eta HCCN-KLINA Klima Aldaketaren Ibilbide Orriarekin bat etorriz, LIFE-IP NAdapta-CC proiektuak rol berezia du KLINAren helburuak lortzearekin zerikusia duten ekintza osagarriei dagokienez, klima-aldaketaren aurkako borrokan.

14-02-2022


Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak berriki argitaratu du NAOn (Nafarroako Aldizkari Ofiziala) Nafarroako Ubidearen eremuan ureztatzea ez den beste nekazaritza-ustiategiei laguntzak emateko deialdia, 10 milioi eurokoak, 2024ko aurrekontu-ekitaldiaren kargura, 2014-2020 aldirako Nafarroako LGPren esparruan. Kreditua gehienez ere 2.000.000 eurotan handitu ahal izango da, baldin eta aurrekonturik badago.

Laguntza horien helburua ustiategien bideragarritasuna eta nekazaritza mota guztien lehiakortasuna hobetzea da, baita nekazaritza-teknologia berritzaileak sustatzea ere. Deialdi honen xedea da Nafarroako Ubidearen jarduketa-eremuko ureztatzeaz bestelako nekazaritza-ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak ematea, eta eskaerak aurkezteko epea 2022ko apirilaren 1ean amaituko da.

Nekazaritzan klima-aldaketara egokitzea, Nekazaritzako Elikagaien Teknologia eta Azpiegituren Institutu Nafarra (INTIA) sozietate publikoak proiektuaren barruan lan egiten duen arloa, erronka garrantzitsua da, klima baita laboreen eta abeltzaintzaren garapena baldintzatzen duten ekoizpen-faktore garrantzitsuenetako bat. Horrela, nekazaritza-lurzorua, ura, landare-materiala, laboreen eta animalien osasuna klima-gorabeheren mende daude, eta, beraz, funtsezko elementuak dira Nafarroako Klima Aldaketaren Bide Orrian (HCCN-KLINa) eta Europako proiektuan bertan.

Nekazaritza-ustiategien errendimendua hobetzea eta haien iraunkortasuna bultzatzea

Neurri honen helburu orokorra nekazaritza-ustiategien errendimendua hobetzea eta haien iraunkortasuna bultzatzea da. Helburu estrategikotzat jotzen dira nekazaritzako profesional kualifikatuak ezartzea, familia-ustiategi behar bezain dimentsionatu, bideragarri eta jasangarrien gainean, eta, bereziki, profesional horiek beren jardueraren ikuspegi kolektiboa ematen badute, balioa gehitzen duten elkarteetan parte hartuz, bai enpresaren egonkortasunagatik, bai eusten dioten lurraldearekiko loturagatik.

Helburu zehatzen artean, honako hauek nabarmentzen dira: ekoizpen-kostuak murriztea, teknika berritzaileak eta ingurumen-hobekuntzak hartzea, ustiategien higiene-baldintzak eta animalien ongizatea hobetzea, eta sektorean enplegua mantentzea eta sortzea, besteak beste.

Era berean, kontuan hartuta ustiategi askoren bideragarritasun ekonomikoa, batez ere zailtasun naturalak dituzten eremuetan, merkaturatze-zirkuitu laburrak, ustiategiko produktuen balorizazioa eta zuzeneko salmenta garatzearekin lotuta dagoela, deialdiak inbertsio horiek diruz lagun daitezkeenen artean sartzen ditu.

Laguntzen zenbatekoa.

Laguntzek kapitalaren zuzeneko diru-laguntza forma izango dute, eta honako muga hauen gainean zehaztuko dira: gehieneko inbertsio lagungarriaren bolumena: 100.000 euro ustiategiaren urteko lan-unitate bakoitzeko, 800.000 euroko mugarekin guztira; gutxieneko inbertsio lagungarriaren bolumena: 7.500 euro; gehieneko laguntza onuradun eta deialdi bakoitzeko: 300.000 euro; eta gehieneko laguntza onuradun bakoitzeko 2014-2020 programazio-aldian: 800.000 euro.