Eduki publikatzailea

Ingurumen Sailak 400.000 euro bideratuko ditu ingurumen-jasangarritasuna, gizarteratzea eta tokiko ekonomia jasangarria bultzatzen duten ekintzak gauzatzen dituzten toki-erakundeetara

LIFE-IP NAdapta-CCk, Alkateen Itunaren bidez, Klimaren eta Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Planak edo KEIEPak Nafarroako 2030erako Tokiko Ekintza Planekin lotzen ditu, biak klimaren aldeko Ekintzako 13. GHIra bideratzen baitira tokian-tokian.

21-02-2022


Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuak 400.000 euro bideratuko ditu tokiko erakundeentzako laguntzetan, 2030 Tokiko Agendaren -edo 21 Agendaren- Tokiko Ekintza Planeko  proiektuak gauzatzeko, aurten. Biztanleen laguntzak eskatzeko epea otsailaren 28ra arte egongo da zabalik, Nafarroako Aldizkari Ofizialean (NAO) argitaratutako deialdian jasotzen den bezala.

Deialdiaren helburua 2030erako Tokiko Agendetako (edo 21. Agendetako) Tokiko Ekintza Planetan  jasotako proiektuak edo ekintzak sustatzea da, toki-erakundeen jasangarritasun ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa areagotzeko, eta horien helburuak udal-agintarien eta tokiko herritarren arteko akordioaren bidez zehazten dira.

Ildo horretan, LIFE-IP NAdapta-CCk, Alkateen Itunaren bidez, Klimaren eta Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Planak edo KEIEPak Nafarroako 2030 Tokiko Ekintza Planekin erlazionatzen ditu, biek klimaren aldeko Ekintzako 13. GIHan tokiko mailan laguntzen baitute. Gainera, Europako proiektuak klima-aldaketarekin zerikusia duten eta Klima Aldaketaren ibilbide-orriaren edo KLINaren helburuak lortzen laguntzen duten neurri osagarri batzuk biltzen ditu, 2030 Agendaren Tokiko Ekintza Planek egiten duten bezala.

Aurrezpena eta eraginkortasuna baliabideen kontsumoan eta hondakinen minimizazioan

Proiektuak honako ekintzak hartu beharko dituzte barne: baliabideen kontsumoan eta hondakinen minimizazioan aurrezteko eta eraginkortasuneko irizpideak biltzen dituzten ekintzak; kontrol-gailuak eta kontagailuak dituzten ur-sareen eraginkortasuna; tokiko kontsumoa, elikadura-subiranotasuna eta tokiko ekonomia jasangarria sustatzea; mugikortasun jasangarria; klima-aldaketa arintzea; gizarte-integrazioko kohesioa, gutxiengoen integrazioa, gizarte-berdintasuna, genero-berdintasuna, gizarte-harremanak, aisia-ekintzak eta ariketa fisikoa bultzatzen dituzten ekintzak.

Nafarroako Foru Komunitateko toki entitateek jaso ahal izango dituzte laguntzak, baldin eta Tokiko Agenda 2030 -edo Agenda 21- onartuta badute udal organo eskudunaren edo udalaz gaindiko organo eskudunaren erabakiz. Era berean, onartutako 2030erako Tokiko Agendetan sartuta dauden udalaz gaindiko proiektuak egiteko laguntza eskatzen duten mankomunitateek ere laguntzak jasotzeko aukera izango dute.