Eduki publikatzailea

Ingurumen Sailak toki erakundeentzako laguntzak deitu ditu, klima-aldaketari eta energia-trantsizioari aurre egiteko ekintzak garatzeko

Tokiko eremutik klima-aldaketaren erronka handiari heltzeko, Nafarroako Gobernuak Klimaren eta Energiaren aldeko Alkatetzeen Itunaren munduko ekimenari etxikitzea bultzatu du, LIFE-IP Nadapta -CCren esparruan.

08-09-2023


Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuak Nafarroako Foru Komunitateko toki entitateei zuzendutako 150.000 euroko gehienezko gasturako laguntzen deialdia egin du irailean, Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Foru Legea garatzeko. Laguntza hauek eskatzeko epea irailaren 25ean amaituko da.

Laguntzei buruzko informazio guztia Ingurumeneko zuzendari nagusiaren ebazpenean dago jasota. Ebazpen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen irailaren 5ean, ostegunarekin, eta laguntzak puntuazio txikieneko ordenan emango dira, aurrekontu erabilgarria agortu arte.

Deialdia

El objetivo de estas ayudas recoge la redacción de informes y proyectos, así como la realización de actuaciones en las siguientes materias previstas en los artículos 64 y 73 de la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética y en las líneas estratégicas de actuación 4, 5, 6 y 7 de los Planes de Acción por el Clima y la Energía Sostenible o PACES:

Laguntza horien helburuak txostenak eta proiektuak idaztea jasotzen du, bai eta Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko martxoaren 22ko 4/2022 Foru Legearen 64. eta 73. artikuluetan eta Klimaren eta Energia Jasangarriaren aldeko Ekintza Planen (PACES) 4, 5, 6 eta 7 jarduera-ildo estrategikoetan aurreikusitako gai hauetan jarduketak egitea ere:

  • Naturan oinarritutako konponbideak aplikatzea, klima-aldaketarekin lotutako euri-uholdeen arriskuak prebenitzeko hiri-espazioetan eta hiri-inguruetan, Drainatze Jasangarriko Hiri Sistemen edo GHEen bidez.

  • Karbono-hustubideak bultzatzea, honako hauen bidez:

  • Hiri-espazioa birnaturalizatzeko neurriak, hiriguneen eta hiri-inguruen barruan berdeguneen azalera handituz eta eremu horien eta gainerako azpiegitura berdearen arteko lortura ekologikoa ziurtatuz.

  • Babesleku klimatikoak ezartzea, biodibertsitatea egokitu eta migratzeko eta/edo dauden hezeguneak babesteko eta suntsitutakoak berreskuratzeko ekintzak abian jartzeko.

Laguntzak jasotzeko jarduerak Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko martxoaren 22ko 4/2022 Foru Legea (2022ko apirilaren 2a) indarrean sartzen denetik aurrera hasi ahal izango dira, eta horiek gauzatzeko epea 2023ko azaroaren 10ean amaituko da, gehienez ere.

Larrialdi klimatikoaren aurreko adierazpenak

Nafarroako Parlamentuak eta Nafarroako Gobernuak, 2019ko irailaren 23an eta 24an, adierazpen instituzional bana egin zuten larrialdi klimatikoaren aurrean. Nafarroako Gobernuak adierazpenean adierazi zuen Nafarroan ingurumen-estrategia integral eta zeharkakoa ezarri behar dela, tokian tokitik klima-aldaketaren erronka handiari heltzeko, eta tokiko erakundeek, aldi berean, klima-aldaketaren aurkako borrokan motor garrantzitsuak direla.

Ildo honetan, Nafarroako udalak Klimaren eta Energiaren aldeko Alkatetzen Itunaren munduko ekimenari atxikitzea Nafarroako Gobernuak bultzatu du LIFE-IP NAdapta-CC proiektuaren esparruan, eta dagoeneko 207 udal konprometitu batzen ditu, Nafarroako biztanleriaren %86 baino gehiago ordezkatzen dutenak. Ildo horretan, Nasuvinsa-Lursarea iraunkortasuneko teknikariekin integratutako Europako proiektuaren tokiko inguruneari buruzko C1.2 ekintzan ari da lanean.

Udalak klimaren eta energiaren alde hartutako konpromisoa da, lehenik eta behin, udalerrian berotegi-efektuko gasen isuriak %40 murriztea 2030ean, 2005. urtearekin alderatuta, bereziki energia-eraginkortasuna hobetuz eta energia-iturri berriztagarriak gehiago erabiliz, eta, bigarrenik, erresilientzia handitzea klima-aldaketaren ondorioetara egokituz. Gainera, pobrezia energetikoaren aurka borrokatzeko konpromisoa erantsi da.

Udalaren konpromiso hori bete ahal izateko, Nafarroako udal askok dagoeneko onartu dituzte Klimaren eta Energia Jasangarriaren aldeko Ekintza Planak edo PACES, jarduera-ildoetan bildutako zenbait neurri jasotzen dituztenak. Orain arte 151 udal dira, Nafarroakoen %55 baino gehiago, biztanleriaren %77 baino gehiago.