Eduki publikatzailea

NILSAk artikulu zientifiko bat argitaratu du, ‘Hiri-hondakin solidoen frakzio organikoaren konpostaje-prozesuaren kontrol fisiko-kimiko eta mikrobiologikoa: esperientzia pilotu bat’ izenekoa.

Open Access formatuko argitalpen bat da, eta LIFE-IP NAdapta-CCk garatu eta finantzatu du, C4.1 ekintzaren esparruan.

14-12-2022


International Journal of Environmental Research and Public Health aldizkari zientifikoak ‘Hiri-hondakin solidoen frakzio organikoaren konpostaje-prozesuaren kontrol fisiko-kimiko eta mikrobiologikoa: esperientzia pilotu bat’ (Physico-Chemical and Microbiological Control of the Composting Process of the Organic Fraction of Municipal Solid Waste: A Pilot-Scale Experience) artikulua argitaratu berri du. Open Access formatuko argitalpen bat da.
NILSA enpresa publikoak egindako azterlan hau LIFE-IP NAdapta-CC (LIFE16 IPC/ES/000001) proiektuaren barruan kokatzen e

ta finantzatzen da, zehazki, C4.1 ekintzaren barruan. Proiektu hori Nafarroan klima-aldaketara egokitzeko estrategia integratua da. NILSAk uraren ekintzan parte hartzen du eta nekazaritza-ekintzan laguntzen du. Ekintza horren helburuen artean dago hondakin organikoetatik abiatuta lurzoruaren zuzenketa berriak garatzea.

Lan honen helburua HHSen (hiri hondakin solidoen frakzio organikoen) konpostatze prozesuak monitorizatzeko esperientzia pilotu bat egitea izan da, hainbat instalazio mota erabiliz (erreaktore automatikoa, pila estatiko aireztatua eta pila iraulia).

Prozesua gauzatzeko, inausketa-hondarrak erabili dira material egituratzaile gisa (SM), 1:1 eta 1:2 proportzioan, v: v. Monitorizazioa parametro fisiko-kimiko eta mikrobiologikoen kontrolaren bidez egin da, hala nola tenperatura, pH-a, hezetasuna, errotabirusa, kaudimen probak, Salmonella sp. eta Escherichia coli kontzentrazioak, guztizko koliformeak eta Enterococcus sp.

Prozesuaren ondoren, esan daiteke erabilitako hiru instalazio motek behar bezala funtzionatu dutela parametro fisiko-kimikoen monitorizazioari dagokionez, eta behar besteko egonkortasuna eta heldutasuna duen konposta sortu dela nekazaritza-lurzoruan aplikatzeko.

Gainera, kasu guztietan, amaierako konpostean bakterio-kontzentrazioak hasierako osagaien nahasketan detektatutakoak baino txikiagoak izan ziren, eta, hala, ekainaren 28ko 506/2013 Errege Dekretuan eta ongarriei buruzko azaroaren 24ko 999/2017 Errege Dekretuan ezarritako baldintzak bete ziren.

Hala ere, ezin da esan erabilitako hiru instalazio-motetako batek besteek baino bakterio-inaktibazio handiagoa eragiten duenik. Izan ere, hainbat instalazio-mota dituen konpostajean, interesgarria da ureztatze- eta aireztatze-sistema optimizatzea, prozesua hobeto kontrolatzeko eta piletan egon daitezkeen tenperatura-gradienteak aztertzeko, ondoren bakterioak ugaltzeko arriskua ezabatuko duen higienizazio ona ziurtatzeko.

Azkenik, azterlan honetan erabilitako HHS eta SM nahasteek ez zuten eragin esanguratsurik izan konpostaje-prozesuaren funtzionamenduan, ezta prozesuan zehar kalitate mikrobiologikoan ere. Ureztatzeko urak nolabaiteko kutsadura bakterianoa ekar dezake, eta horrek konpostaje-prozesuan kontzentrazio-igoerak eragin ditzake.