Eduki publikatzailea

Burlata eta Atarrabian Nafarroako lehen KEIEP elkartua onartu da

Bi udalerrietako udalek dagoeneko onartu dute Klima eta Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana udalbatzaren osoko bilkuran, onarpena kontuan hartzeko ezinbesteko baldintza.

30-08-2022


Burlada-Burlatako eta Villava-Atarrabiako udalek Nafarroako lehen Klima eta Energia Iraunkorrerako Ekintza Plan (KEIEP) elkartua onartu dute. Udalek osoko bilkuran onartu zuten beren Plana, hori onartzeko beharrezko baldintza zena.

Udalak aldez aurretik atxiki zitzaizkion Alkatetzen Itunaren ekimenari, udalbatzak hala erabakita. LIFE-IP NAdapta-CC proiektuak % 100ean finantzatutako ekimen honen bidez, tokiko gobernuek berotegi-efektuko gasak murrizteko helburuekin bat egiten dute, eta klima-aldaketa arintzeko eta horretara egokitzeko ikuspegi komuna hartzen dute, baita pobrezia energetikoa ere.

Hala, konpromisoa bi puntutan datza. Alde batetik, lurraldean berotegi-efektuko gasen emisioak gutxienez % 40 murriztea hemendik 2030era, bereziki energia-eraginkortasuna hobetuz eta energia-iturri berriztagarrien erabilera sustatuz. Eta, bestetik, haien erresilientzia handitzea klima-aldaketaren ondorioetara egokituz.

Alkatetzen Itunaren konpromisoa hartu ondoren, udalek beren Klimarako eta Energia Iraunkorrerako Ekintza Planetan edo KEIEPetan lan egin dute. NASUVINSA-Lursareak lan teknikoak eta herritarren parte-hartzea zuzendu ditu, udal horiekin koordinatuta. Udal horiek, zenbait antzekotasunengatik, ekintza klimatikoaren alde batera edo taldeka lan egitea erabaki zuten, Burlata-Atarrabia izeneko KEIEP bateratuaren bidez.

KEIEParen emaitzak, laburbilduz, udalerri bakoitzaren diagnostiko bat, ekintza-plan bat, jarduera-ildoetan taldekatutako neurrien proposamen bat eta monitorizazio- eta ebaluazio-sistema bat biltzen ditu. Horrez gain, neurrien proposamenari ekin ahal izateko finantzaketa-iturriei buruzko eranskinak, bi urteko erreferentziazko kontsumoen eta isurien inbentarioak (2005 eta 2019), klima-aldaketaren aurreko kalteberatasun- eta arrisku-fitxak eta laguntzarako beste dokumentazio tekniko batzuk jasotzen ditu.

Zortzi ekintza-ildo

Ekintza-planak zortzi jarduera-ildo ditu:

1. Ekintza klimatikoa Administraziotik.

2. Eraginkortasun energetikoa eta energia berriztagarria.

3. Mugikortasun iraunkorra eta zero emisiokoa.

4. Klima-aldaketari egokitutako hirigintza.

5. Hondakinak prebenitzea eta kudeatzea eta ekonomia zirkularra bultzatzea.

6. Ingurune naturala, nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza.

7. Uraren kudeaketa integrala.

8. Klima-aldaketarekin lotutako gaixotasunak eta osasunaren gaineko ondorioak prebenitzea

Jarduera-ildo bakoitzak ekintza batzuk eta horietako bakoitza azaltzen laguntzen duen deskribapen-fitxa bat biltzen ditu. Alkatetzen Itunaren metodologiaren arabera, KEIEP horiek egiteko, udal-ordezkaritzari eta herritarrei parte hartzeko gonbita egin zaie, tailerren eta galdetegien bidez. Horrela, jarduera-ildo guztiak landu dira, 34 ekintza biltzen dituztenak, eta, gainera, ekintza batzuk lehenetsi dira Ekintza Planaren gako gisa.

Horrela, hiru arintze-ekintzak dira:

  • Autokontsumoa eta tokiko energia-komunitateak sustatzea iturri berriztagarrien bidez.
  • Ibilgailu elektrikoaren erabilera bultzatzea.
  • Hiri-hondakinen eta lorategiko hondakinen zati organikoaren komunitateko konpostajea sustatzea.

Beste hiru, egokitzapen-ekintzak:

  • Hiriguneetan babesleku klimatiko gisa balio duten hiriko eta hiri-inguruko berdeguneen azalera handitzea eta naturalizatzea.
  • Drainatze Jasangarriko Hiri Sistemak (SUDS) inplementatzea.
  • Klima-aldaketak izan ditzakeen inpaktuak kontuan hartzea, pertsona kalteberen egoeraren jarraipena egiteko eta babesleku klimatikoak identifikatzeko.

Eta energia-pobreziari aurre egiteko ekintza bat ere badago: familien egoeraren azterketa, energia-kalteberatasuneko egoeran daudenak zehazteko.

Udal horiek dagoeneko gai horrekin lotutako jarduerak egiten ari dira, kasu askotan Agenda 21 edo 2030en Tokiko Ekintza Planekin lerrokatuta. Horien artean daude: udal-eraikinetan eguzki-plakak jartzea, erabilera publikorako ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuak jartzea, berdeguneak kudeatzea udal-proiektu eta -planekin, eta SUDSak sortzea (ikastetxeak, hiri-bideak).

Udalbatzak KEIEPa onartu ondoren, udal horiek badute beren ibilbide-orria datozen urteetan beren ekintza klimatikoa hedatu ahal izateko.