Eduki publikatzailea

Anfibioen Munduko Egunean, LIFE-IP NAdapta-CCk horiek klima-aldaketaren ondorioen adierazle gisa duten garrantzia gogorarazi du

Europako proiektuak Foru Komunitateko biodibertsitatea eta natura-ondarea babestearen alde lan egiten du Monitorizazioa, Ura, Basoak eta Nekazaritza eta Abeltzaintza bezalako arloetan lan eginez, ekintza zehatzen eta zeharkako beste batzuen bidez.

30-04-2022


Anfibioak klima-aldaketak eragindako aldaketa fisiologikoen aurrean ahulenak diren ornodunen taldeen artean daude. Hainbat azterlanek frogatu dutenez, berotze globalak zuzenean eragin diezaiekete. Izan ere, oso lotuta daude tenperaturarekin, inguruneko hezetasunarekin eta aldizkako gorabehera jakin batzuekin, eta sinkronizazio jakin bat behar dute beren bizi-zikloan, ingurumen-baldintza jakin batzuekin. Klima-aldaketaren ondorioz aldaketak gertatzen badira baldintza horietan, aldaketak izan ditzakete beren ugalketa-zikloan eta horren arrakastan, metabolismoan eta immunitate-sisteman.

Baina, gainera, muturreko gertaera klimatiko batzuk, hala nola lehorteak, bero-boladak edo euri-jasak, ondorio kaltegarriak eragin ditzakete zenbait anfibioren populazioetan.

Habitat jakin batzuetan, batzuetan hedadura txikikoak, ingurumen-baldintzak oso bereziak direnez, klima-aldaketaren ondorioak nabariagoak izan daitezke, eta, kasu batzuetan, klima-aldaketak habitat erabilgarria nabarmen murriztea ekar dezake, eta, beraz, oso ondorio kaltegarriak izan ditzake espezie askoren bizi-zikloan eta bizirauteko probabilitatean, eta horien artean daude anfibio batzuk.

Nafarroako biodibertsitatearen eta natura-ondarearen babesa

LIFE-IP NAdapta-CCk Nafarroako biodibertsitatea eta natura-ondarea babestearen alde lan egiten du, Monitorizazioa eta Ura bezalako arloetan lan eginez (eskaria kudeatuz ur-baliabideen erabilgarritasunaren aldaketak klima-aldaketaren ondoriotzat hartuta, eta klima-aldaketak areagotutako gertaera meteorologikoen aurrean erantzuna errazteko ekintza-plan bat ezarriz). Eta baita Nekazaritzan eta Abeltzaintzan ere (nekazaritza-sistemek klima-aldaketarako duten egokitasuna hobetuz, lurzorua, landare-materiala eta ureztatzeko ura maneiatzeko estrategien bidez; izurrite eta gaixotasun emergenteen aurrean alerta-sistemak ezarriz; eta basoen kudeaketarekin sute-arriskua minimizatuz) eta Basoetan (baso-kudeaketako eredu berriak definituz, balio ekologikoa kontserbatzeko eta klima-aldaketarekiko kalteberenak diren eremuetako baso-produktibitatea hobetzeko); zeharkako beste ekintza batzuez gain.

Gainera, Paisaia eta Azpiegituren arloan, klima-egoeren aurrean eredu desberdinak aplikatzean oinarrituta, paisaiak nola alda daitezkeen jakiteko lanean ari da, makrobioklimen, aldaeren eta pisu bioklimatikoen (termotipoak eta onbrotipoak) kalkuluan oinarrituta, horiek baitira biodibertsitatearen banaketaren baldintzatzaile nagusiak.

Atal honetarako, Rivas – Martínezen sailkapen bioklimatikoaren bilakaera bezalako gaietan oinarritzen dira lanak, aldagai klimatikoen aldaketaren arabera analisi-aldi bakoitzerako, 1961-990 eta 1991-2019 bi historikoetarako, eta IPCCren RCP8.5 agertokitik eratorritako proiekzioetan, 2021-2050 eta 2051-2080 aldietarako, klima-aldaketa handiena izan dezaketen paisaiak zeintzuk izan daitezkeen jakin nahian.